CUPRINS


CAPITOLUL I Sistemul bancar in Romania Pg. 5
1.1 Scurt istoric al bancilor Pg. 5
1.2 Cadrul legislativ al desfasurarii activitatii bancare
in Romania Pg. 7
1.2.1 Legea bancara nr. 58 / 1998 Pg. 7
1.2.2 Legea nr. 83 / 1998 privind procedura
falimentului bancilor Pg. 10
1.2.3 Legea nr. 101 / 1998 privind statutul BNR Pg. 11
1.2.4 Legea nr. 21 / 1999 privind prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor Pg. 13


CAPITOLUL II Activitatea de creditare la BCR – SA Caras -
Severin. Tipuri de credite acordate intreprinderilor mici si
mijlocii Pg. 15
2.1 Tranzactionarea creditelor Pg. 15
2.1.1 Definitia creditului bancar si a celui
comercial Pg. 17
2.1.2 Trasaturile creditului bancar Pg. 17
2.1.3 Conditiile avute in vedere la tranzactionarea
creditelor Pg. 18
2.2 Credite in functie de factorii timp si destinatie Pg. 19
2.3 Facilitati posibile Pg. 41
2.4 Efectele contractarii creditelor asupra economiei
intreprinderilor mici si mijlocii Pg. 44
2.4.1 Costul creditului bancar pe termen scurt Pg. 44
2.4.2 Costului creditului bancar pe termen lung Pg. 48
2.5 Greseli comise de banci, de natura sa duca la aparitia
unor imprumuturi problematice (neperformante) Pg. 51
2.5.1 Greseli comise la inceput Pg. 51
2.5.2 Greseli comise dupa ce a fost acordat imprumutul Pg. 51
2.5.3 Greseli comise cand problema este recunoscuta Pg. 51
2.5.4 Recomandari pentru administrarea imprumuturilor
problema Pg. 51


CAPITOLUL III Gestionarea riscului in activitatea bancara Pg. 53
3.1 Riscul bancar Pg. 53
3.1.1 Definitia riscului bancar Pg. 53
3.1.2 Clasificarea riscului bancar Pg. 53
3.1.3 Gestionarea globala a riscului bancar Pg. 54
3.2 Riscul de lichiditate Pg. 55
3.2.1 Gestionarea lichiditatii bancare Pg. 55
3.2.1.1 Gestionarea pozitiei monetare.
Rezervele minime obligatorii Pg. 55
3.2.2 Gestionarea pozitiei lichiditatii Pg. 56
3.2.3 Indicatorii lichiditatii bancare. Raportul de
lichiditate Pg. 56
3.3 Riscul ratei dobanzii Pg. 58
3.3.1 Definirea riscului ratei dobanzii Pg. 58
3.3.2 Factorii care influenteaza aparitia si dezvoltarea
riscului ratei dobanzii Pg. 58
3.3.3 Gestionarea riscului ratei dobanzii Pg. 58
3.4 Riscul insolvabilitatii (de capital) Pg. 59
3.5 Riscul valutar Pg. 60
3.5.1 Definirea riscului valutar. Componentele expunerii
la riscul valutar Pg. 60
3.5.2 Indicatorii riscului valutar Pg. 60
3.6 Riscul de tara Pg. 61
3.6.1 Definirea riscului de tara Pg. 61
3.6.2 Componentele riscului de tara Pg. 61
3.6.2.1 Riscul politic Pg. 61
3.6.2.2 Riscul economic Pg. 62
3.6.2.3 Evaluarea facuta de agentii de evaluare Pg. 62
3.7 Riscul de banca Pg. 62


CAPITOLUL IV. Riscul in activitatea de creditare Pg. 64
4.1 Riscul tranzactiei Pg. 64
4.2 Riscul clientului si al garantiei Pg. 64
4.3 Riscul creditarii debitorilor unici Pg. 65
4.3.1 Societatea de grup Pg. 65
4.3.1.1 Tipuri de grupuri Pg. 65
4.3.1.2 Definirea notiunii de grup Pg. 66
4.3.1.3 Controlul societatii – mama Pg. 66
4.3.1.4 Metode de consolidare a conturilor Pg. 67
4.3.2 Analiza riscului pentru debitorii unici Pg. 68
4.3.3 Metode de cuantificare a riscului in activitatea
de creditare Pg. 69
4.3.3.1 Analiza aspectelor nonfinanciare Pg. 69
4.3.3.1.1 Date generale despre societate Pg. 69
4.3.3.1.2 Tipul de proprietate Pg. 69
4.3.3.1.3 Conducerea societatii Pg. 69
4.3.3.1.4 Personalul Pg. 70
4.3.3.1.5 Afacerea Pg. 70
4.3.3.1.6 Situatia financiara Pg. 72
4.3.3.2 Analiza aspectelor financiare Pg. 72


CAPITOLUL V. Studiu de caz: Analiza situatiei economico –
financiarea unui agent economic si a oportunitatii contractarii
unui credit bancar Pg. 84

BIBLIOGRAFIE Pg. 98