CUPRINS


CUPRINS 1
CAP. I: SISTEMUL SI ACTIVITATEA BANCARA ÎN ECONOMIA DE PIATA ROMÂNEASCA ACTUALA 3
1.1. DEFINIRE, STRUCTURA 3
1.2. EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 5
1.3. ACTIVITATEA BANCARA ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI CONTEMPORANE 7
1.4. TENDINTE MANIFESTATE ÎN EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR 10
1.5. ORGANIZAREA BANCII COMERCIALE ROMÂNE 12
1.5.1. Structura organizatorica 13
1.5.2. Conducerea si administrarea BCR SA 20
1.5.3. Atributiile Bancii Comerciale Române SA 22
CAP. II: INSTRUMENTE DE DECONTARE 24
2.1.ORDINUL DE PLATA 24
2.1.1. Definire si cadrul legal 24
2.1.2. Continutul ordinului de plata 24
2.1.3. Obligatiile partilor si principii de procedura 25
2.1.4. Solutionarea transferurilor-credit nefinalizate, eronate sau întârziate si finalizarea lor 27
2.2. CECUL 28
2.2.1. Cadrul legal si tipuri de cecuri 28
2.2.2. Partile emitente si crearea cecului 29
2.2.3. Circuitul si plata cecului 31
2.2.4.Situatii specifice operatiunilor cu cecuri 35
2.3. CAMBIA SI BILETUL LA ORDIN 38
2.3.1.Cadrul legal si crearea cambiei 38
2.3.2. Acceptarea, girarea, scontarea si avalizarea cambiei 40
2.3.3. Scadenta si plata cambiei 42
CAP. III: FORME SI MODALITATI DE DECONTARE SPECIFICE BANCII COMERCIALE ROMÂNE 46
3.1. DIRECT DEBIT 46
3.2. STANDING ORDER 48
3.3. ACREDITIVUL 48
CAP. IV: STUDIU DE CAZ 54
CONCLUZII SI PROPUNERI 60
BIBLIOGRAFIE 62