CUPRINS

CAP.1. PREZENTARE B.C.R. 1
1.1. PREZENTARE UNITARA A BANCII 1
1.2. LOCUL B.C.R. ÎN LUMEA BANCARA, ÎN TERITORIU SI ÎN ECONOMIA NATIONALA 2
1.3. OBIECTIVELE SI CONTINUTUL UNEI COMUNICARI SI INFORMARI UTILE PENTRU BANCA 2
1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 4
1.5. FUNCTIILE ÎNDEPLINITE DE B.C.R. 6
1.6. DESCRIEREA OPERATIILOR 7
CAP.2. CREDITUL BANCAR 9
2.1. CATEGORII DE CREDITE SI TERMENE DE CREDITARE 9
2.2. DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU OBTINEREA CREDITELOR 10
2.3. CATEGORII DE CREDITE PE TERMEN SCURT 11
2.3.1. CREDITE PERMANENTE 11
2.3.2. CREDITE PENTRU FINANTAREA STOCURILOR 14
2.3.3. CREDITE PENTRU DESCOPERIRI DE CONT 14
2.3.4. CREDITE PENTRU ECHIPAMENT 16
2.3.5. CREDITE ÎN VALUTA 17
2.3.6. CREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE, PENTRU ACTIVITATII DESFASURATE DE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SI PRODUCATORI AGRICOLI INDIVIDUALI 18
2.4.CATEGORII DE CREDITE PE TERMEN MEDIU 22
2.4.1. CREDITE PENTRU ECHIPAMENT ÎN COMPLETAREA SURSELOR PROPRII 22
2.4.2. CREDITE ÎN VALUTA 24
2.4.3. CREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE, PENTRU ACTIVITATI DESFASURATE DE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SI PRODUCATORI AGRICOLI INDIVIDUALI 24
CAP.3. CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE CLIENTELEI 26
3.1. STRUCTURA CREDITELOR 26
3.2. ANALIZA BONITATII AGENTILOR ECONOMICI 28
3.3. APROBAREA SI ACORDAREA CREDITELOR 30
3.4. CONTABILITATEA CREANTELOR (CREDITELOR COMERCIALE) 32
3.5. CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE CLIENTELEI NEFINANCIARE 35
CAP.4. STUDIU DE CAZ CU PRIVIRE LA ACORDAREA DE CREDITE CLIENTELEI NEFINANCIARE – PERSOANE JURIDICE 41
4.1. CONTRACTUL DE CREDIT ÎNTRE B.C.R. SUCURSALA MOTRU SI S.C. FLORIS S.R.L. 41
4.2.ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIILOR CARE REZULTA DIN CONTRACTUL DE CREDIT AFERENTE LUNII MAI 2002 44
CAP. 5. CONCLUZII SI PROPUNERI 56
BIBLIOGRAFIE 63