Cuprins


INTRODUCERE
CAPITOLUL I
Presiunea umana privind exploatarea resurselor ..............................................5
1.1. Crestera populatiei .............................................................................................5
1.1.1. Calculul global .........................................................................................5
1.1.2. Clasele de vârsta .......................................................................................7
1.1.3. Gradul de urbanizare ...............................................................................7
1.1.4. Criteriul regional ....................................................................................10
1.1.5. Densitatea populatiei ..............................................................................12
1.1.6. Dinamica populatiei ................................................................................13
1.2. Cresterea nevoii de hrana ..................................................................................15
1.2.1. Securitatea alimentara ...........................................................................15
1.2.2. Utilizarea terenului .................................................................................19
1.2.3. Productia alimentara ...............................................................................22
1.3. Cresterea industrializarii ...................................................................................24
1.4. Restrângerea padurilor ......................................................................................27
1.5. Degradarea pasunilor ........................................................................................31
1.6. Eroziunea solului ...............................................................................................35
1.7. Disparitia speciilor .............................................................................................38
1.8. Colapsul pescuitului ..........................................................................................42
1.9. Cresterea poluarii ..............................................................................................47
1.10. Scaderea biodiversitatii .....................................................................................61

CAPITOLUL II
Bogati si saraci ...................................................................................................66
2.1. O scurta analiza ................................................................................................66
2.2. Eradicarea foamei ............................................................................................69
2.3. Modele globale de crestere ...............................................................................74
2.4. Lupta dintre Nord si Sud ..................................................................................88

CAPITOLUL III
O noua ordine privind reîmpartirea resurselor
si trecerea peste criza economico-ecologica .....................................................96
3.1. Regândirea nevoilor ........................................................................................96
3.2. Natura privita ca un capital ............................................................................98
3.3. Formularea unei eco-economii .....................................................................102
3.3.1. Transformarea economiei în eco-economie .......................................103
3.3.2. Restructurarea economiei ...................................................................105
3.3.3. Noi industrii si noi locuri de munca ..................................................108
3.4. O economie bazata pe soare si hidrogen .......................................................116
3.4.1. Valorificarea vantului .........................................................................117
3.4.2. Transformarea luminii soarelui în curent electric .............................123
3.4.3. Caldura Pamântului ............................................................................126
3.4.4. Gazele naturale ....................................................................................128
3.4.5. O economie bazata pe hidrogen ..........................................................129
3.5. Urmarirea , îmbunatatirea si adaptarea
principalelor idei din Planul Marshall .........................................................131

CAPITOLUL IV
Formarea unui cadru juridic ..........................................................................135
4.1. Ocrotirea mediului prin lege ........................................................................135
4.2. Ocrotirea mediului si a naturii ca
subiect de drept international .......................................................................142

CAPITOLUL V
Concluzii ..........................................................................................................147

Bibliografie ......................................................................................................151