Activitaea de control financiar

CUPRINS

Cap.I APARITIA SI EVOLUTIA ISTORICA A INSTITUTIEI CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA

Cap. II CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR ..............................................................7
2.1 Rolul, functiile si obiectul controlului financiar .............................................................................7
2.2 Formele controlului financiar ....................................................................................................10
2.3 Procedura executarii controlului financiar ..................................................................................15
2.4 Actele controlului financiar .......................................................................................................17
Cap. III ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ROMÂNIA................................ 20
3.1 Controlul financiar exercitat de organele Ministerului Finantelor................................................... 20
3.1.1 Directia Generala a Controlului Financiar de Stat.................................................................... 21
3.1.1.1 Atributii .............................................................................................................................21
3.1.1.2 Organizare....................................................................................................................... 22
3.1.1.3 Programarea activitatii de control financiar de stat .............................................................24
3.1.1.4 Actele de control financiar de stat .....................................................................................26
3.1.2 Garda Financiara .
3.1.2.1 Controlul fiscal si Garda Financiara-retrospectiva si actualitate
3.1.2.2 Reglementarea activitatii Garzi Financiare......................................................................... 35
3.1.2.2.1 Organizarea si functionarea Garzii Financiare ..................................................................35
3.1.2.2.2 Conditiile de recrutare, de angajare si de avansare a personalului ........................................33
3.1.2.2.3 Executarea serviciului, drepturile si obligatiile personalului Garzii Financiare în exercitarea atributiilor de serviciu 40
3.1.2.2.4 Procedura de constatare a faptelor si actele controlului Garzii Financiare.............................43
3.1.2.2.5 Procedura de solutionare a contestatiilor la actele de control ale Garzii Financiare............... 43
3.1.2.2.6 Raspunderea disciplinara si materiala ..............................................................................43
3.1.2.2.7 Utilizarea armamentului si a echipamentului din dotare 49
3.1.2.3 Atributii de control ale Garzii Financiare
3.1.3 Directia Generala a Vamilor ..............................................................................................54
3.1.3.1 Atributii principale........................................................................................................... 54
3.1.4 Directia de Supraveghere si Control Vamal
3.1.4.1 Atributii 57
3.1.5 Departamentul de Control al Guvernului
CAP.IV CONTROLUL FINANCIAR EXERCITAT DE CURTEA DE CONTURI 60
4.1 Scurt istoric 60
4.2 Sediul materiei 61
4.3 Principiile de functionare a Curtii de Conturi 62
4.4 Functiile Curtii de Conturi 62
4.5 Structura Curtii de Conturi 63
4.5.1 Plenul Curtii de Conturi 64
4.5.2 Comitetul de conducere al Curtii de Conturi 67
4.5.3 Presedintele Curtii de Conturi 67

4.6 Obiectul controlului Curtii de Conturi 68
4.7 Controlul financiar ulterior exercitat de Curtea de Conturi 70
4.7.1 Procedura controlului ulterior exercitat de Curtea de Conturi 72
4.8 Atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi 74
4.8.1 Pozitia Colegiilor jurisdictionale în structura Curtii de Conturi si
organizarea lor 74
4.8.1.1 Competenta Colegiilor jurisdictionale din cadrul Camerelor de
Conturi judetene sau a municipiului Bucuresti 75
4.8.2 Pozitia Sectiei Jurisdictionale în structura Curtii de Conturi,
organizarea si functiile ei 76
4.8.2.1 Atributiile Presedintelui Sectiei Jurisdictionale 77
4.8.2.2 Atributiile magistratiilor asistenti si serviciile auxiliare ale Sectiei
Jurisdictionale 78
4.8.2.3 Competenta Sectiei Jurisdictionale 78
4.8.3 Curtea de Conturi ca instanta de judecata 78
4.9 Compunerea instantelor Curtii de Conturi 79
4.9.1 Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor 79
4.10 învestirea instantelor Curtii de Conturi 80
4.11 Particularitati ale procedurii juduciare aplicate de instantele
Curtii de Conturi 81
4.11.1 Reguli speciale de investire a instantelor Curtii de Conturi 81
4.12 Prorogarea competentei instantelor Curtii de Conturi 82
4.13 Reguli speciale privind judecarea cauzelor în fata instantelor Curtii
de Conturi 83
4.14 Solutiile pronuntate de Colegiile jurisdictionale 86
4.15 Natura juridica a activitatii jurisdictionale a Curtii de Conturi 87
4.16 Cai ordinare de atac în sistemul procesual financiar 88

4.16.1 Recursul jurisdictional 88
4.16.2 Recursul 90
4.17 Cai extraordinare de atac în sistemul procesual financiar................................... 92
4.17.1 Revizuirea ......................................................................................................92
4.17.2 Recursul în anulare jurisdictional ..................................................................94
4.18 Executarea hotarârilor date de instantele Curtii de Conturi................................ 95
4.18.1 Reguli speciale privind executarea hotarârilor instantelor Curtii de Conturi...... 95
4.18.2 Contestatia la executare.................................................................................... 96
4.19 Procurorii financiari............................................................................................. 97
4.19.1 Atributiile procurorilor financari si ale Procurorului general financiar .....................97
4.20 Atributii de raportare, avizare si alte competente ale Curtii de Conturi ale României 98
CAP.V MODALITATI DE EFECTUARE A CONTROLULUI FINANCIAR SI MASURI DE VALORIFICARE A CONSTATARILOR CONTROLULUI FINANCIAR ........................................101
5.1 Cercetarea
5.2 Controlul documentelor
5.3 Controlul faptic .............................................................................................105
5.4 Controlul total si controlul prin sondaj............................................................. 107
5.5 Confirmarea constatarilor prin note explicative si note de constatare. ................108
5.6 Analiza economico-financira 109
5.7 Masuri de valorificare a constatarilor controlului financiar ................................110
5.7.1 Controlul îndeplinirii masurilor stabilite ca urmare a valorificarii
rezultatelor controlului financiar .........................................................................112
CONCLUZII SI OBSERVATII .......................................................................113
BIBLIOGRAFIE ..............................................................................................115