CUPRINS

1. IMPOZITE SI TAXE – NOTIUNI GENERALE ............................................................2
1.1. Definirea impozitelor si taxelor ......................................................................................2
1.2. Rolul impozitelor în economiile contemporane............................................................... 3
1.3. Elemente tehnice ale impozitelor.................................................................................... 3
1.4. Asieta impozitelor si taxelor ........................................................................................4
1.5. Clasificarea impozitelor ...........................................................................................5

2. NOTIUNI DE BAZA, ARIA DE CUPRINDERE SI COTELE DE
IMPUNERE A VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE ÎN ROMÂNIA
......................6
2.1. Notiuni de baza privind impozitul pe venitul global al persoanelor fizice .....................................6
2.2. Aria de cuprindere a impozitului pe venit................................................................................. 7
2.3. Perioada impozabila si cotele de impunere privind impozitul pe venitul global ...........................11

3. MODUL SI DOCUMENTELE SPECIFICE DE CALCULARE A VENITURILOR DIN SALARII 13
3.1. Principii de baza privind calcularea veniturilor realizate de persoanele fizice................................ 13
3.2. Reguli specifice de determinare a veniturilor din salarii........................................................... 13
3.3. Contractul individual de munca – expresie a raportului juridic dintre angajat si angajator pentru realizarea veniturilor din salarii 19
3.4. Statul de plata a veniturilor din salarii – document specific de reflectare
a drepturilor salariale a obligatiilor angajatului si angajatorului fata de bugetul de stat si fondurile speciale 27

4. PROCEDURA DE GLOBALIZARE A VENITURILOR DIN SALARII .............................30
4.1. Stabilirea venitului global impozabil...................................................................................... 30
4.2. Calcularea impozitului pe venitul anual global ........................................................................31
4.3. Achitarea la bugetul de stat a impozitului pe venitul anual global. Modalitati de
regularizare a platilor anticipate si obligatiilor anuale privind impozitul global ...................................31
4.4. Obligatiile angajatului privind comunicarea datelor necesare acordarii deducerilor................... 32
4.5. Obligatiile angajatorului privind fisele fiscale si globalizarea veniturilor..................................... 34

5. ANALIZA CALCULARII SALARIILOR SI ÎNTOCMIRII
FISELOR FISCALE LA S.C. ITAL – VEST S.R.L TIMISOARA
..........................................38

6. CONCLUZII SI PROPUNERI ...........................................................................................39

ANEXE

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................41