CUPRINS

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. 4
BUGETELE LOCALE – INSTRUMENT AL REALIZARII AUTONOMIEI LOCALE ................4
1.1. Sistemul bugetar al Romaniei si verigile sale. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor între verigile sistemului bugetar 4
1.2. Rolul bugetelor locale în consolidarea administratiei locale si autofinantarii unitatilor administrativ-teritoriale 11
1.3. Sarcini ce revin Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat 15
1.4. Prezentarea bugetului judetului Gorj( date generale ce caracterizeaza evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale în perioada 1991 – 2001 ) 17
CAPITOLUL II 20
ÎNTOCMIREA SI APROBAREA BUGETELOR LOCALE............................................. 20
2.1. Procesul elaborarii bugetelor locale ....................................................................................20
2.1.1. Principii, elemente si particularitati care stau la baza elaborarii bugetelor locale în România 20
2.1.2.Elaborarea bugetului judetului Gorj ...........................................................................26
Tabelul 2.2. 31
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31
DENUMIREA INDICATORILOR
..........................................................................31
Cod 31
Prevederi anuale 31
Realizat 31
2.2. Fundamentarea bugetelor locale 34
2.2.1. Fundamentarea nivelului veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale 34
2.3. Aprobarea bugetelor locale 39
CAPITOLUL III 41
EXECUTIA BUGETELOR LOCALE ...................................................................41
3.1. Sarcinile si atributiile organelor care asigura executia bugetelor locale 41
3.2.Executia cheltuielilor bugetare 42
3.3. Executia veniturilor bugetare 43
3.4. Executia veniturilor si cheltuielilor bugetului judetului Gorj 44
Indemnizatii de nastere 51
Indemnizatii de nastere 52
Alimentari cuapa, statii de epurare, colectoare, statii de pompare 52
Alimentari cuapa, statii de epurare pentru apele uzate, colectoare, statii de pompare 53
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice în vederea participarii la vinantarea unor actiun de interes public 54
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice în vederea participarii la vinantarea unor actiun de interes public 54
3.5. Echilibrarea bugetului local al judetului Gorj 56
Denumire indicatori 57
Încasari realizate 200 57
3.6. Controlul financiar al executiei bugetelor locale 58
CONCLUZII SI PROPUNERI 6
Tabel 3.19.................................................................................................................... 65
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2000 65
DENUMIREA INDICATORILOR 65
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETUL UI LOCAL PE ANUL 2001 72
DENUMIREA INDICATORILOR 72
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................90