PLANUL LUCRARII
CAPITOLUL I.
ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC ÎN EVALUAREA ACTIVITATII :NTREPRINDERII
1.1 Analiza diagnostic ca instrument managerial.
1.2 Obiectivele analizei diagnostic.
1.3 Directiile analizei diagnostic.
1.4 Necesitatea folosirii unui sistem complex de indicatori pentru urmarirea eficientei activitatii de comert exterior.

CAPITOLUL II.
PREZENTAREA FIRMEI.
2.1 Date generale.
2.2 Caracterizarea generala a activitatii pe baza analizei principalilor indicatori economico financiari pe anii 1997 -1998.
2.3 Analiza activitatii de export si import.

CAPITOLUL III.
ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATII.
3.1 Conceptul cifra de afaceri.
3.2 Analiza dinamicii si structura cifra de afaceri.

CAPITOLUL IV.
ANALIZA FACTORIALA A CIFREI DE AFACERI.
4.1 Modele de analiza.
4.2 Analiza cifrei de afaceri pe produse.
4.3 Analiza cifrei de afaceri pe clienti.
4.4 Analiza pragului de rentabilitate.


CAPITOLUL V.
REFLECTAREA MODIFICARII CIFREI DE AFACERI ASUPRA PRINCIPALILOR INDICATORI AI PERFORMANTEI ECONOMICO FINANCIARE AI FIRMEI


CAPITOLUL VI.
CAI DE CRESTERE A EFICIENTEI ACTIVITATII
ORIENTARI, OBIECTIVE SI STRATEGII DE DEZVOLTARE VIITOARE A SOCIETATII.