CUPRINS
INTRODUCERE
CAP. I COMPETENTELE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
1.1. Autonomia administratiei publice locale ................................................7
1.1.1. Cadru! legislativ al autonomiei administratiei publice locale .....................7
1.1.2. Autonomia locala - autonomia financiara ................................................8
1.1.3. Competente ale administratiei publice locale in domeniul dezvoltarii economice locale 9
1.2. Atributiile si sarcinile consiliilor locale pe linia stabilirii impozitelor si taxelor locale 12
1.2.1. instrumente financiar - fiscale................................................................. 12
1.2.2. Impozitarea locala a întreprinderilor......................................................... 16
1.3. Descentralizarea financiara - conditie de baza a autonomiei financiare 23
1.3.1. Descentralizarea financiara .....................................................................23
1.3.2. Descentralizarea administrative ................................................................25
1.3.3. Autonomia financiara - conditie pentru buna functionare a descentralizarii 27
CAP. II
BUGETUL LOCAL - INSTRUMENT AL REALIZARII AUTONOMIEI LOCALE

2.1. Consideratii asupra actualului process bugetar ...............................................30
2.2. Rolul bugetelor locale in consolidarea administratiei locale si autofinantarii unitatilor administrative teritoriale 35

2.3. Metode de diminuare a veniturilor si cheltuielilor bugetare..................................43
2.4. Structura optima a unui buget local .................................................................51
2.5. împrumuturile - sursa de acoperire a cheltuielilor din bugetele locale................ 61
CAP. III
IMPOZITE SI TAXE LOCALE - ROLUL ACESTORA IN FORMAREA VENITURILOR PROPRII BUGETARE

3.1. Principalele impozite si taxe locale ....................................................................63
3.2.1. impozitul pe cladiri ........................................................................................63
3.2.2. Impozitul pe teren......................................................................................... 68
3.2.3. Taxa asupra mijloacelor de transport .............................................................70
3.2.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor ...........................75
3.2.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ...............................77
3.2.6. Impozitul pe spectacole .................................................................................78
3.2.7. Taxa hoteliera ................................................................................................81
CAP. IV
CONCLUZII SI PROPUNERI ................................................................................84
BIBLIOGRAFIE