INTRODUCERE ……………………………………………………………… 2
CAPITOLUL I – STRUCTURA ORGANIZATORICA A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
1.1. Administratia publica locala si autoritati ale acesteia ………………. …….. 4
1.2. Structura consiliilor locale …………………………………………………. 13
1.3. Atributiile consiliilor locale ……………………………………………….. 16
1.4. Ordonatorii de credite si atributiile acestora în domeniul financiar –contabil 18
1.5. Institutiile si serviciile publice de interes local ……………………………. 21


CAPITOLUL II – FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI ÎNSCRIEREA LOR ÎN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INSTITUTIILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

2.1. Bugetele locale – prezentare generala ……………………………….......... 22
2.2. Structura veniturilor si a cheltuielilor bugetelor locale. …………………… 26
2.3. Fundamentarea si elaborarea bugetelor locale …………………………… 45
2.3.1. Fundamentarea veniturilor bugetului local ………………………………. 46
2.3.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetului local …………………………….. 50
2.4. Proiectul bugetului local – instrument al managementului public ………… 55
2.5. Executia si încheierea bugetelor locale ……………………………………. 56
CAPITOLUL III – CONTROLUL EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE
3.1. Controlul bugetar – notiune si continut …………………………………… 80
3.2. Controlul executat de Curtea de Conturi asupra executiei bugetelor locale .. 82
CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ: AUTONOMIA LOCALA A PRIMARIEI STÂLPENI


BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………….. 109

CUPRINS