Introducere
CAPITOLUL I: BUGETUL PUBLIC NATIONAL
1.1Conceptul de buget public national
1.2 Structura bugetului public national
1.3 Functiile bugetului public national
1.4 Trasaturile bugetului public national
1.5 Componentele bugetului public national
1.6 Principiile bugetare
1.6.1 Principiul universalitatii
1.6.2 Unitatea bugetara
1.6.3 Principiul anualitatii bugetului public
1.6.4.Principiul neafectarii veniturilor bugetare
1.6.5.Principiul specializarii bugetare
1.6.6.Echilibrarea bugetului public
1.6.7.Principiul publicitatii bugetului
1.6.8.Principiul realitatii bugetului
CAPITOLUL II: PROCESUL BUGETAR ÎN ROMÂNIA
2.1 Întocmirea proiectului de buget
2.2 Aprobarea bugetului de stat
2.3 Executia bugetului de stat
2.3.1.Executia veniturilor bugetului de stat
2.3.1.1.Procedeele tehnice de încasare a veniturilor la bugetul statului
2.3.1.2.Etapele executiei veniturilor
2.3.2.Executia cheltuielilor bugetului de stat
2.3.2.1 Creditele bugetare
2.3.2.2 Etapele parcurse în executia cheltuielilor publice
2.4.Executia de casa a bugetului de stat
2.4.1 Executia de casa prin sistemul bancar
2.4.2 Executia de casa prin sistemul Trezoreriei Publice
2.5.Închiderea executiei, contul general al executiei si rezultatele executiei
2.6.Controlul executiei bugetului de stat
2.6.1 Controlul politic si legislativ
2.6.2 Controlul administrativ sau de specialitate
2.6.3 Controlul judiciar sau juristdictional
2.7. Probleme actuale ale managementului bugetar în tarile in tranzitie
2.7.1.Probleme legate de clasificatia cheltuielilor bugetare si solutii posibile de rezolvare
2.7.2.Abordarea bugetului pe termen mediu si lung
2.7.3 Directii de realizarea reformei elaborarii bugetului
2.7.4 Codul de practici al Fondului Monetar International
CAPITOLUL III: STRUCTURA CHELTUIELILOR SI A
VENITURILOR BUGETARE SI REPARTIZAREA ACESTORA
3.1. Structura cheltuielilor bugetului de stat
3.1.1 Deficitul bugetar, datoria publica si împrumutul guvernamental
3.1.2 Dispozitii referitoare la bugetele locale
3.2 Structura veniturilor bugetului de stat
3.3 Indicatori cu ajutorul carora se poate fundamenta nivelul, structura
si dinamica veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
3.4 Evolutii fiscale si bugetare în anul 2003
3.5 Principalele tinte si orientari ale politicii fiscal-bugetare în anul 2004
3.5.1 Obiectivele politicii fiscale în anul 2004
3.5.2 Obiectivele politicii bugetare
3.5.2.1. Structura cheltuielilor bugetare
CAPITOLUL IV: POLITICA FISCALA SI BUGETARA ÎN PERIOADA 2005-2007
4.1 Politica fiscala
4.2 Politica bugetara
4.3 Deficitul bugetar
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE