CUPRINS
Cap.I.Capitalul întreprinderii, politica privind capitalul de lucru, acceptiuni teoretice ale costului
capitalului 3
LI. Terminologia capitalului de lucru 4
1.2. Importanta gestionarii capitalului de lucru 6
1.3.Lichiditatea si ciclul numerarului 7
1.4. Strategia gestiunii activelor circulante si datoriilor 11
1.4.1. Strategia gestiunii activelor circulante 11
1.4.2 Strategia gestiunii datoriilor 13
1.4.3. Principiul armonizarii 15
1.4.4 Costul datoriilor 16
I.4.5.Costul actiunilor preferate si costul actiunilor comune 17
1.4.6. Costul profitului nedistribuit si al actiunilor nou emise 20
1.4.7. Costul mediu ponderat al capitalului(CMPC) si costul marginal al capitalului(CMC).... 21
Cap.II.Costul capitalului intern, politica dividendelor si finantarea interna 22

11.1. Dividendele si finantarea întrepriderii 22
11.2. Factorii care influenteaza politica dividendelor 23

11.2.1. Situatia financiara a firmei 23
11.2.2. Preferintele investitorilor 24

11.3. Formele dividendelor si proceduri de plata a acestora 25
11.4. Rascumpararea actiunilor 26
11.5. Inflatia si dividendele firmei ... 27
n.6. Determinarea dividendului de plata 28
11.6.1. Politica (teoria) dividendului rezidual si a dividendului stabil 28
11.6.2. Dividend obisnuit scazut; extradividend (supradividend) 29
11.6.3. Dividendele platite în actiuni (stock dividends) si divizarea actiunilor (stock split) 30

11.7. Teorii privind politica dividendelor 31
11.8. Finantarea prin datorii pe termen lung 32
II.8.1.împrumuturile bancare pe termen lung 32
11.8.2. împrumutul obligatar 33
11.8.2.1. Obligatiuni garantate si obligatiuni negarantate 37
11.8.2.2. Clauze si acorduri legate de obligatiuni; Rascumpararea obligatiunilor 38
11.8.3. Inovatii recente privind obligatiunile 42
H.9. Leasing: teorie si practica 44
11.9.1. Tipuri de leasing 45
H.9.1.1. Leasing direct 45
H.9.1.2. Vânzare si leaseback 46
H.9.1.3. Leasing pârghie (leasing leverage) 46
11.9.2. Evaluarea leasing-ului de catre chirias 47
11.9.3. Evaluarea leasing-ului de catre finantator 49
11.9.4. Factorii care afecteaza deciziile de leasing 50
Cap.III.Costul capitalului obtinut (mobilizat) din surse externe 52
HI. 1. Piata de schimb externa (piata valutara) 52
III. 1.1. Exprimarea cursurilor si ratelor de schimb 55
in.1.2. Tipuri de expunere a firmelor la riscul schimbului extern 57
III.1.3 Pozitia firmei si a trezoreriei rezultata fata de riscul de schimb 62
III. 1.4. Mecanismul pietei la vedere 64


III.1.5. Mecanismul pietei la termen 65
III.2. Firmele si pietele de capital 66
m.2.1. Piata internationala a obligatiunilor 67
BIBLIOGRAFIE 70