CUPRINS

CAPITOLUL I. CARDUL-INSTRUMENT DE PLATA FARA
NUMERAR ....................................................................................... 3
1.1. Scurt istoric ........................................................................... 3
CAPITOLUL II. CARDUL - CONCEPT, TIPOLOGIE
........................................................................................... 5
2.1. Concept ..................................................................................... 5
2.2. Tipuri de card ............................................................................. 5
2.2.1. Tipuri de carduri în raport de modul de stocare a
caracteristicilor de securizare ............................................................ 5
2.2.2. Tipuri de carduri în raport cu sursa de acoperire a
cheltuielilor ........................................................................................ 6
2.2.3. Tipuri de carduri în raport cu calitatea
emitentului ........................................................................................ 6
2.2.4. Tipuri de carduri în functie de momentul înregistrarii
tranzactiei ......................................................................................... 6
2.3. Principalel sisteme mondiale care asigura decontarea prin
carduri .............................................................................................. 7
2.4. Sisteme electronice de transfer al informatiilor ........................ 11
CAPITOLUL III. OPERATIUNI DE CARDURI ............................................. 14
3.1. Emiterea cardurilor ................................................................ .. 14
3.1.1. Fluxul operational al activitatii de emitere
carduri ............................................................................................... 15
3.1.2. Sistem informatic pentru emiterea de
carduri ................................................................................................ 19
3.2. Acceptarea cardurilor ............................................................... 19
3.2.1. Flux operational al activitatii de
acceptare ............................................................................................ 20
3.2.2. Sistem informatic pentru operatiunile de acceptare
carduri ............................................................................................... 21
3.3. Alimentarea cardurilor ............................................................. 21

CAPITOLUL IV. PIATA CARDURILOR ÎN ROMÂNIA
............................................................................................................. 23
4.1. Evolutia pietei cardurilor în economia
româneasca ........................................................................................ 23
4.2. Principalii indicatori ai pietei românesti
de carduri............................................................................................ 27
4.2.1. Aria pietei cardurilor ................................................................ 27
4.2.2. Structura pietei cardurilor......................................................... 27
4.2.3. Capacitatea pietei cardurilor ................................................... 28
4.3. Concurenta pe piata româneasca a cardurilor ............................ 30
CAPITOLUL V. TIPURI DE OPERATIUNI EFECTUATE CU
CARD ............................................................................................. 41
5.1. Modul de derulare a unei tranzactii cu
card la un comerciant ..................................................................... 41
5.2. Plati facturi la A.T.M. ............................................................. 42
5.2.3. Documentele de lucru utilizate ............................................ 45
5.2.4. Conventie pentru efectuarea de plati, facturi si
transferuri în conturi prin folosirea ATM-urilor ............................ 45
5.2.5. Conventie pentru încasarea facturilor
furnizorilor de utilitati/servicii prin intermediul ............................. 47
5.2.6. Comisioane si taxe aferente .................................................. 47
5.2.7. Primirea Conventiilor ........................................................... 49
CAPITOLUL VI.. FALSIFICAREA SI UTILIZAREA
FRAUDULOASA A CARDURILOR ..........................................53
CAPITOLUL VII. STUDIU DE CAZ. CARDURILE DE CREDIT
LA B.C.R. ...................................................................................... 55
CAPITOLUL VIII. CONCLUZII ....................................................................... 57
ANEXE ................................................................................................................... 60
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................... 65