Introducere 5
CAPITOLUL 1 Prezentarea generala a cârdurilor si a participantilor la activitatea cu carduri
1.1. Definirea cardurilor 8
1.2 Tipuri de carduri 9
1.3. Functiile cârdului 10
1.4. Participantii la operatiunile cu carduri 10

CAPITOLUL 2 Emiterea cardurilor
2.1. Reguli generale de emitere a cardurilor de catre banca 12
2.1.1. Cererea de emitere a cardului 12
2.1.2. Conditiile de utilizare ale cârdului 14
2.1.3. Personalizarea cârdurilor si distribuirea
cardurilor la posesori 14
2.1.4. Deschiderea, functionarea si închiderea conturilor
posesorilor de carduri 15
2.2. Analiza de bonitate a solicitantilor de carduri
pentru persoane fizice 16
2.2.1. Procedura de „credit scoring" 16
2.2.2. Analiza si clasificarea portofoliului de credite
acordate pentru operatiunile cu carduri 22
2.2.3. Recuperarea creditelor neperformante
în activitatea cu carduri 23
2.3. Emiterea cârdurilor de debit si credit
în lei si valuta pentru persoane fizice 25
2.4. Emiterea cardurilor în lei si în valuta
pentru persoane juridice 34
2.5. Emiterea cardurilor pentru plata salariilor 42

CAPITOLUL 3 Acceptarea cardurilor
3.1. Reguli generale de acceptare a cardurilor 47
3.2. Acceptarea cârdurilor VISA 51
3.3. Acceptarea cârdurilor EUROPAY si MASTERCARD 56
3.4. Cardul BRD PRIMA 57
CAPI OLUL 4 Fluxul operatiunilor de decontare pentru activitatea cu carduri
4.1. Decontarea operatiunilor cu cârduri ale posesorilor 61
4.1.1. Operatiunile de încasari în conturile în lei
ale posesorilor de cârduri 61
4.1.2. Operatiunile de plati din conturile în lei
ale posesorilor de cârduri 64
4.1.3. Operatiuni de încasari si plati în valuta
din conturile posesorilor de carduri 68
4.2. Procesarea operatiunilor de acceptare
a cârdurilor realizate de acceptanti 72
4.3. Decontarea operatiunilor cu carduri
ale acceptantilor 73
4.4. Compensarea si decontarea finala
a operatiunilor cu carduri 77
CONCLUZII 80
ANEXE 87
ABREVIERI 97
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 98