CUPRINS

Capitolul I: Introducere 2
1. Tipuri de carduri 13
1. Operatiuni cu carduri 24
Capitolul II: Sisteme mondiale de promovare si globalizare a platilor prin carduri 46
1. VISA INTERNATIONAL 46
2. EUROPAY INTERNATIONAL 55
3. AMERICAN EXPRESS 59
Capitolul III: Sisteme electronice de transfer al fondurilor 60
1. Smart card-ul 60
2. EFT POS 69
3. ATM 73
4. IMPRINTER 79
Capitolul IV: Cardurile in activitatea bancara din Romania 80
1. Impactul utilizarii platilor prin carduri asupra activitatii bancare 80
2. Organizarea pietei bancare cu carduri in Romania 86
3. Perspective ale tranzactiilor cu carduri in Romania 94
4. Obiective privind dezvoltarea pietei bancare cu carduri in Romania 97
Capitolul V: Concluzii si propuneri 100