INTRODUCERE 4
CAPITOLUL l
CLASIC SI MODERN IN DEFINITIA INFLATIEI 7
1.1.Conceptul de inflatie 7
1.1.1.Definirea conceptului 8
1.1.2.Caracteristici ale inflatiei 9
1.2. Tipuri de inflatie 10
1.3. Inflatia in curentele de gândire economica 13
1.3.1. Inflatia in conceptia mercantilista 13
1.3.2. Inflatia la fiziocrati 14
1.3.3. Inflaia la clasici 15
1.3.4. Fenomenul inflationist la Karl Marx 15
1.3.5. Inflatia la J.M. Keynes 16
1.3.6. Inflatia la neoliberali 16
CAPITOLUL 2
SISTEMUL A INFLATIEI 18
2.1. Manifestari cauzale ale inflatiei 18
2.1.1. Inflatia prin cerere 18
2.1.2. Inflatia prin costuri 20
2.1.3. Inflatia importata 23
2.1.4. Inflatia structurala 24
2.2. Legaturile dintre cauzele si factorii inflatiei.Spirala inflationista 25
2.2.1. Spirala inflationista 25
2.2.2. Cauze care conduc la cresterea masei banesti 27
2.2.3. Cauze politice sau sociale 27
2.3. Efectele inflatiei 28
2.3.1. Efectele asupra populatiei .....28
2.3.2. Efectele asupra intreprinderilor 28
2.3.3. Efectele asupra economiei in ansamblu 29
2.3.4. Principalele moduri de manifestare a proceselor Inflationiste, 30
CAPITOLUL 3 EVOLUTII ALE FENOMENULUI INFLATIONIST 33
3.1. Evolutia inflatiei in tarile dezvoltate 3 3
3.1.1. SUA-motorul cresterii economice mondiale 37
3.1.2. Zona EURO 38
3.1.3. Euro in raport cu dolarul 40
3.1.4. Japonia un deceniu de stagnare 42
3.2. EVOLUTIA INFLATIEI ÎN TARILE AFLATE ÎN TRANZITIE (CENTRAL SI EST EUROPENE)
3.2.1. Analiza performantelor si reformelor economice din
Centrul si Estul Europei.
3.2.2. Inflatia din România in comparatie cu inflatia din
unele tari central si est europene 49
3.3. Evolutia procesului inflationist
3.3.1. Povara trecutului
3.3.2. Scaderea productiei si perioada inflatiei crescute (1990-1993) 58
3.3.3. Redresarea macroeconomica (l993 - 1994) 60
3.3.4. Crestera economica fragile si revenirea la inflatie (1995-1996) 62
3.3.5. Politica economica si inflatia (1997 - 1999) 64
3.3.6. Evolutie deflationista in 2001 - 2003 .....67
3.3.7. Implicatii ale recesiunii externe asupra economiei romanesti 76
CAPITOLUL 4
POLITICILE ANTIINFLATIONISTE ÎN ROMÂNIA
4.1. Cadrul general al abordarii politicilor
antiinflationiste
4.1.1. Conceptul de politica economico-financiara 78
4.1.2. Caracteristicile politicilor economico-financiare 80
4.1.3. Politici do combatere a inflatiei. 81
4.2. Politici antiinflationiste in România 84
4.2.1. Politica monetara 89
4.2.2. Politica fiscala 90
4.3. Strategii privind combaterea fenomenului inflationist in
perioada urmatoare 93
4.3.1. DENOMINAREA — o posibila solutie? 97
CONCLUZII 100
BIBLIOGRAFIE 106