C U P R I N S

Introducere..........................................................................................3
Cap.1. Conceptul de ajutor de stat....................................................................4
1.1. Tratatul Comunitatilor Europene, versiunea Amsterdam...............4
1.2. Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat.....................................5
1.3. Definirea ajutorului de stat existent................................................6
1.4. Elemente caracteristice ajutorului de stat.......................................6
Cap.2. Clasificarea ajutoarelor de stat..............................................................7
2.1. Formele ajutoarelor de stat.............................................................7
2.2. Principelele tipuri de ajutoare de stat.............................................8
2.3. Ajutor de stat sau fluxuri financiare..............................................10
Cap.3. Cuantificarea ajutoarelor de stat...........................................................11
3.1. Obiectivele acordarii ajutoarelor de stat........................................11
3.2. Determinarea ajutoarelor de stat în functie de natura
acestora..........................................................................................12
3.2.1. Ajutoarele de stat directe................................................12
3.2.2. Ajutoarele de stat indirecte.............................................14
3.3. Definirea inventarului ajutoarelor de stat acordate.......................15
Cap.4. Interdictii privind ajutorul de stat în reglementarile europene............17
4.1. Sfera de cuprindere a notiunii de ajutor de stat.............................17
4.2. Încadrarea unei masuri publice în categoria de ajutor de stat.......17
4.3. Derogarile de la principiul interdictiei..........................................18
4.4. Angajamente asumate de România pe plan mondial în
domeniul ajutorului de stat............................................................19
4.4.1. Angajamente asumate de România în procesul de
integrare în structurile europene...................................21
Cap.5. Controlul ajutorului de stat în România...............................................22
5.1. Obligatiile furnizorilor si beneficiarilor de ajutor de stat..............22
5.1.1. Obligatiile furnizorilor de ajutor de stat..........................22
5.1.2. Obligatiile beneficiarilor de ajutor de stat.......................23
5.2. Controlul efectuat de Oficiul Concurentei.....................................24
5.2.1. Contraventii si sanctiuni..................................................25
5.2.2. Propunerea de masuri pentru obtinerea
rezultatelor anticipate la acordarea ajutorului de stat....................................................................26
5.2.3. Raportul de monitorizare.................................................26
Cap.6. Notificarea ajutorului de stat.................................................................28
6.1. Forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor
de stat în România...........................................................................28
6.1.1. Obiectul si scopul notificarii ajutorului de stat.................29
6.1.2. Forma notificarii ajutorului de stat...................................30
6.1.3. Notificarea efectiva a ajutorului de stat............................30
6.2. Pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub
incidenta obligatiei de notificare......................................................31
6.2.1. Pragul minim.................................................................32
Cap.7. Deciziile Consiliului Concurentei.......................................................34
7.1. Termenele pentru luarea deciziilor...............................................35
7.2. Procedura de recuperare a ajutorului de stat si a
dobânzilor aferente........................................................................35
7.2.1. Procedura de recuperare a prejudiciului cauzat de
un ajutor de stat ilegal sau interzis................................36

Cap.8.Studiul de caz.........................................................................................37
8.1.Investigatii privind selectia de oferte de pret organizata de Regionala Cai Ferate Timisoara pentru lucrarile de reparatii capitale la statia Curtici jud. Arad......................................................................37
8.2.Prevederile legale considerate a fi încalcate de catre agentii economici implicati în aspectele investigatiei..................................37
8.3.Faptele, elementele si consideratile retinute în descrierea cauzei................................................................................................37
8.3.1.Prevederile legale specifice relevante pentru cazul investigat...........................................................................................37
8.3.2.Definirea pietei relevante.................................................38
8.3.3.Implicarea Regionalei Cai Ferate Timisoara în operatiunea investigata......................................................................38
8.3.4.Implicarea SC Monstar SRL Arad....................................42
8.3.5.Implicarea SC Startug SRL Timisoara..............................43
8.3.6.Implicarea SC El Do Impex SRL Timisoara.....................43
8.3.7.Implicarea SC ICIM SA Arad...........................................44
8.4.Concluzii, propuneri.........................................................................44
8.4.1.Concluzii............................................................................44
8.4.2.Propuneri............................................................................45
Concluzii................................................................................................46
Bibliografie............................................................................................47