CUPRINS
Cap. I Obiectivele si organizarea controlului de gestiune în cadrul bancii l
1.l Obiectivele controlului de gestiune l
l .2 Identificarea centrelor de responsabilitate 2
7.2.7 Centrele de costuri operationale 4
7.2.2 Centrele de servicii generale 5
7.2.3 Centrele de structura 5
1.3 Crearea sistemului informational si de conducere 5
1.3.l Sistemul calculului de costuri si de masurare a rentabilitatii 5
7.3.2 Planurile si bugetele 6
1.3.3 Tablourile de bord 6
1.3.4 Dinamizarea organizarii l
l.4 Organizarea controlului de gestiune 9
1.4.1 Participantii la controlul de gestiune 9
1.4.2 Organizarea controlului de gestiune 12
1.5 Evaluarea controlului de gestiune 20
1.6 Raporturile dintre controlul de gestiune si celelalte departamente functionale 21
Cap II Metode si instrumente ale controlului de gestiune 24
2.l Rentabilitatea centrului de profit. Calculul produsului net bancar si al costurilor 24
2.7.7 Determinarea produsului net bancar pe centru de profit 25
2.7.2 Masurarea capitalurilor si calcularea float-ului 30
2.7.3 Metoda de costuri standard 35
2.1.2 Metoda costurilor de piata 36
2.7.2 Costurile marginale 36
2.7.6 Rezultatele înregistrate pe centrul de profit 37
2.2. Alte criterii de performanta 39
2.2.7 Rentabilitatea pe produs 39
2.2.2 Rentabilitatea pe client 42
2.2.3 Alte calcule de rentabilitate 43
2.3 Tabloul de bord - instrument al managementului bancar 45
2.3.7 Tabloul de bord de gestiune pe centre de responsabilitate 45
2.3.2 Tabloul de bord financiar 48
2.3.3 Studiu de caz. Tabloul de bord-resurse, plasamente, comisioane, indicatori sintetici 50

Cap. III Controlul de gestiune - instrument de perfectionare a managementului bancar 73
3.1 Planul, bugetul si urmarirea bugetara 73
3.2 Sursele de analiza strategica, de plan si de buget 73
3.3 Sursele de proiectie a rezultatului 74
Anexe 76
Bibliografie 80