CUPRINS
CAPITOLUL I. IMPOZITELE INDIRECTE - CARACTERIZARE SI ANALIZA
SISTEMICA 4
LI. Prezentarea generala a impozitelor indirecte 4
1.2. Accizele sau taxele speciale de consumatie 6
1.2.1. Taxele de consumatie - caracterizare 6
1.2.2. Accizele în România - prezentare si reglementari 7
1.3. Taxele vamale 11
1.3.1. Percepere si modalitati de calcul a taxelor vamale 11
1.3.2. Persoanele juridice si taxele vamale - scutiri, reduceri sau exceptari pe
baza de reciprocitate 13
1.3.3. Reglementari, modalitati de calcul si percepere a taxelor vamale de la
persoanele fizice 15
1.4. Taxa pe valoarea adaugata - conditie a aderarii la Uniunea Europeanal9
1.4.1. Prezentare generala 19
1.4.2. Reglementarii ale evolutiei taxei pe valoarea adaugata în România 21
1.5. Impozitele indirecte - analiza 28
1.5.1. Veniturile nevarsate la termen 28
1.5.2. Taxe de timbru - impozite indirecte 32
CAPITOLUL II. CONTROLUL SI MODALITATILE DE VALORIFICARE ALE REZUL TA TUL UI A CESTUIA ÎN CONDITIILE ECONOMIEI DE PI A TA _ 38
II.l. Controlul financiar în economia de piata 38
II. 1.1. Obiectivele si functiile controlului financiar 38
II. 1.2. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar 39
II.2. Controlul fiscal - forma specifica de control în conditiile economiei de
piata 68
II.2.1. Concept si reglementare 68
II.2.2. Metodologia de exercitare a controlului fiscal 71
II.2.3. Exercitarea controlului fiscal asupra T.V.A 78
II.2.4. Controlul fiscal asupra taxelor vamale 84
II.2.5. Accizele si controlul fiscal 89
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ ASUPRA SOCIETATII COMERCIALE XXXS.R.L. 96
PROCES VERBAL 96
CONCLUZII 104
BIBLIOGRAFIE 106
Legislatie 106
Carti, studii, reviste 106