CUPRINS

CAP. I. T.V.A. Impozit indirect

1.1. Notiuni generale si caracteristicile T.V.A.
1.2. Avantaje si sfera de aplicare
1.3. Baza de impozitare si cote de impozare
1.4. Regimul deducerilor
1.5. Criterii pe baza carora se determina T.V.A. datorata bugetului de stat
1.6. Pierderea dreptului de deducere
1.7. Obligatiile platitorilor de T.V.A.

CAP. II. Organizarea controlului fiscal privind T.V.A.

2.1. Directia de control financiar fiscal
2.2. Atributii si sarcin ale serviciului de control fiscal.
2.3. Verificari, investigatii, masuri dispuse de organele fiscale la platitorii de T.V.A.
2.4. Contestatii privind stabilirea si încasarea T.V.A.
2.5. Corectarea erorilor si termenelor în care pot fi revendicate drepturile statului si ale platitorilor referitoare la T.V.A.

CAP. III. Exercitarea controlului fiscal privind T.V.A. de catre Directia de Control Financiar Fiscal

3.1. Tipuri de control
3.2. Obiectivele controlului
3.3. Competentele , drepturile si obligatiile inspectorilor si platitorilor de T.V.A.
3.4. Organizarea controlului si desfasurarea controlului
3.5. Actele de controlsi valorificarea constatarii controlului

CAP. IV. Accizele –obiective de control , contraventii si sanctiuni

4.1. Notiuni generale
4.2. Obiective de control

CAP. V. Concluzii si propuneri

Bibliografie