CUPRINS

Cap. I Creditul obligatar si instrumentul creditului obligatar 5
1.1. Creditul 5
1.2. Creditul obligatar 6
1.3. Instrumentul creditului obligatar - obligatiunea 8

Cap. II Obligatiunile - instrumente principale ale creditului obligatar 14
2.1 Principalele instrumente obligatare 14

Cap. III Obligatiunile - titluri financiare negociabile pe piata obligatiunilor 16
3.1. Piata obligatiunilor 16
3.1.1 Caracteristicile financiare si randamentul obligatiunilor 16
3.1.2 Amortizarea titlurilor obligatare 18
A) Metoda amortizarii "la sfârsit" 18
B) Metoda amortismentelor constante 18
C) Metoda amortizarii progresive 19
3.1.3 Aplicatii 20

Cap. IV Gruparea titlurilor obligatare 27
4.1. Gruparea titlurilor financiare obligatare dupa natura obligatiunilor 27
4.1.1 Obligatiuni clasice sau ordinare 27
4.1.2 Obligatiuni rambursabile în actiuni 31
4.1.3 Obligatiuni convertibile (obligatiuni convertibile la un
moment dat) si obligatiuni schimbabile
(obligatiuni convertibile în actiuni în orice moment) 31
A. Precizari suplimentare privind obligatiunile convertibile
la un moment dat 34
B. Precizari suplimentare privind obligatiunile convertibile
în actiuni în orice moment 34
4.1.4 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia în actiuni 35
4.1.5 Obligatiuni cu bonuri pentru subscriptia în obligatiuni
(obligatiuni warrant) 36
4.1.6 Bonurile de tezaur 36
4.1.7 Obligatiunile reânnoibile ale tezaurului 37
4.1.8 Obligatiuni asimilabile tezaurului 37
4.2 Gruparea titlurilor financiare obligatare dupa modul de
recompensare 37
4.2.1 Obligatiuni dupa tipul de recompensare 37
A. Obligatiuni cu rata dobânzii fixa 37
B. Obligatiuni cu rata dobânzii variabila si revizuibila 40
C. Obligatiuni indexate si participante 44
4.2.2 Obligatiuni dupa periodicitatea Recompensarii 45

Cap. V Mare diversitate a titlurilor obligatare 46
5.1 Glosar 46

Cap. VI Emisiunea si plasarea titlurilor financiare obligatare 52
6.1. Contractul de emisiune 52
6.2. Pregatirea emisiunii 55
6.3. Lansarea emisiunii 56
6.4. Plasarea titlurilor obligatare 56

Bibliografie 58