CUPRINS
ARGUMENT ............................................................................................................................................pag.5
CAPITOLUL I - Actualitati si perspective оn cunoasterea copiilor pentru integra rea lor оn activitatea scolara si dobandirea aptitudinii de scolaritate ..............................................................................................................................pag. 8
a)Particularitati psiho-fоzice si intelectuale ale copiilor de varsta scolara mica ................................................pag.9
b)Utilizarea fisei psiho-pedagogice оn cunoasterea si tratarea diferentiata a elevilor din clasa I ......................pag. 15

CAPITOLUL II - Tratarea diferentiata,premisa a succesului scolar ...............................................................pag.23

CAPITOLUL III - Modalitati de proiectare si organizare a activitatii diferentiate cu elevii din clasa I ..............pag.33
a)Activitatea diferentiata оn lectiile de citire-scriere la clasai ...........................................................................pag.33
b)Activitatea diferentiata оn lectiile de matematica la clasai .............................................................................pag.48

CAPITOLUL IV - Evaluarea rezultatelor scolare ale elevilor de clasa I,la limba romana si matematica .............pag.57

CONCLUZII................................................................................................................................................ pag.68

ANEXE ..........................................................................................................................................................pag.71

BIBLIOGRAFIE pag.85