CAPITOLUL I
MOTIVAŢIA

CAPITOLUL II
ASPECTE TEORETICE
1. Trăsături generale ale adverbului
1.1 Trăsături morfologice
1.2 Trăsături sintactice
1.3. Trăsături semantice
2. Definiţia contextuală a adverbului
3. Delimitarea unităţilor adverbiale
3.1. Semi-adverbele
3.2 Locuţiunile adverbiale
4. Criterii de clasificare a adverbelor
4.1. Ortografia unor adverbe
4.2. Ortografia unor locuţiuni adverbiale
5. Structura sistemuîui adverbial în limba română contemporană
5.1. împrumutul
5.2. Conversiunea
5.3. Compunerea
5.4. Derivarea
6. Gradele de comparaţie şi de intensitate ale adverbelor
6.1. Particulele adverbiale
6.2. Comparaţia adverbială
7. Părţile de vorbire determinate de adverb
8. Funcţiile sintactice ale adverbului
9. întrebuinţarea adverbeior
9.1. Valori de întrebuinţare
9.2. întrebuinţări greşite ale adverbului

CAPITOLUL III DELIMITAREA PROBLEMEI TEORETICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

CAPITOLUL IV PRINCIPII SI METODE

CAPITOLUL V
ASPECTE APLICATIVE
1. Proiect de tehnologie didactică
2. Test de evaluare
3. Tipuri de exerciţii
CAPITOLUL VI
CONCLUZII
NOTE BIBLIOGRAFICE