CUPRINS:

CAPITOLUL 1
1. TRANZITIA ÎN EUROPA DE EST
2. INTEGRAREA ECONOMICA REGIONALA A ROMÂNIEI
- INTRODUCERE
- ACORDUL EUROPEAN
- ACORDUL DE COMERT LIBER DINTRE ROMÂNIA SI TARILE AELS
- COOPERAREA ECONOMICA LA MAREA NEAGRA
- ACORDUL DE COMERT LIBER CU REPUBLICA TURCIA
- ACORDUL DE COMERT LIBER CU REPUBLICA MOLDOVA

CAPITOLUL 2
REPUBLICA BULGARIA
REPUBLICA CEHIA
REPUBLICA POLONIA
REPUBLICA ROMÂNIA
REPUBLICA UNGARIA
REPUBLICA SLOVACIA
REPUBLICA SLOVENIA

CAPITOLUL 3
1. ACORDUL CENTRAL EUROPEAN DE COMERT LIBER
2. PRINCIPALELE PREVEDERI ALE ACORDULUI
- PRODUSELE INDUSTRIALE
- PRODUSELE AGRICOLE
- REGULI DE ORIGINE
- PREVEDERI GENERALE
3. REGULI SI CONDITII DE ADERARE LA C.E.F.T.A.
4. ACORDUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA C.E.F.T.A.

CAPITOLUL 4
1. EVOLUTIA COMERTULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1990-1999
2. FLUXURILE COMERCIALE DINTRE TARILE C.E.F.T.A.
3. RELATIILE ROMÂNIEI CU TARILE C.E.F.T.A.
4. CONCLUZII