UPRINS:

pagina
CAPITOLUL I. COMERTUL EXTERIOR SI POLITICA COMERCIALA A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZITIE LA ECONOMIA DE PIATA……………………………………….

1
1.1. Evolutia situatiei economiei României dupa 1989; tendinte ale comertului exterior………………………………………………….……...

1.2. Politica comerciala externa a României dupa 1989. …………………. 5
1.3. Cadrul juridic extern între România si Uniunea Europeana dupa 1990
1.4. Obiective strategice privind dezvoltarea schimburilor comerciale externe în perioada 1998 – 2000.
1.4.1.Prioritatile politice economice în realizarea obiectivului strategic de baza a comertului exterior…
1.4.2.Politica comerciala tarifara si netarifara. ………………………… 22
1.4.3.Solutii de viitor tinând seama de rolul multiplicator al comertului exterior în strategia economica generala a României

1.5. Accesiunea si participarea la G.A.T.T…………………………………… 32
1.5.1.Accensiunea la G.A.T.T…………………………………………… 32
1.5.2.Participarea la activitatea G.A.T.T………………………………... 34
1.5.3.Cerinte ale calitatii de membru al O.M.C. …………………….. 38

CAPITOLUL II. EFECTE ALE ADERARARII ROMÂNIEI LA C.E.F.T.A. ASUPRA RELATIILOR ECONOMICE EXTERNE……….
2.1.Scurt istoric al crearii si functionarii C.E.F.T.A………………………… 43
2.2.Acordului de Aderare a României la C.E.F.T.A. – Obiective si prevederi……………………………………………………….

2.3.Implicatiile aderarii României la C.E.F.T.A. asupra comertului exterior românesc…………………………………………………………...
CAPITOLUL III. TENDINTE ACTUALE ALE SCHIMBURILOR COMERCIALE ALE ROMÂNIEI CU TARILE MEMBRE C.E.F.T.A

3.1. România – Polonia…………………………………………………………. 60
3.2. România – Ungaria…………………………………………………. …….. 65
3.3. România – Cehia…………………………………………………………… 70
3.4. România – Slovacia………………………………………………………... 76
3.5. România – Slovenia………………………………………………………... 82
3.6. România – Bulgaria………………………………………………………… 86

CONSIDERENTE PRIVIND PARTICIPAREA ROMANIEI LA C.E.F.T.A………………………………………………………………..

 

ANEXE
BIBLIOGRAFIE