CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………………………pag.1

CAPITOLUL I CRESTEREA ROLULUI CORPORATIILOR TRANSNATIONALE ÎN ECONOMIA MONDIALA…………………………………………………………...pag.4

I.1. Tendinte globale ale evolutiei ISD de capital prin intermediul corporatiilor transnationale………………………………………………………………….pag.4

I.1.1. Cele mai mari corporatii transnationale din lume înregistreaza cresteri foarte rapide……………………………………………………………pag.4
I.1.2. Cresterea investitiilor straine directe atinge noi recorduri, datorate fuziunilor si achizitiilor……………………………………………….. pag.7
I.1.3. General Electric conduce în Top100……………………………..pag.8
I.1.4. Activitatea de F&A în productia manufacturiera……………pag.10
I.1.5. F&A domina ISD între tarile dezvoltate……………………pag.11

I.2. Curente si tendinte regionale privind ISD de capital…………………pag.14

I.2.1. AFRICA…………………………………………………………pag.14
I.2.2. ASIA…………………………………………………………….pag.18
I.2.3. EUROPA CENTRALA SI DE EST……………………………pag.23
I.2.4. AMERICA LATINA……………………………………………pag.29

CAPITOLUL II CADRUL LEGAL AL ACTIVITATII SOCIETATILOR TRANSNATIONALE………………………………………………………………pag.34

II.1. Aspecte ale societatilor transnationale………………………………pag.34

II.1.1. Politica strategica a investitiilor straine de capital…………pag.34
II.1.2. Instrumente ale strategiei pentru cresterea beneficiilor pe termen
lung……………………………………………………………………pag.36
1.) Instrumente de investitie si cerinte de performanta……pag.36
2.) Restrictii asupra ISD în industriile strategice………………pag.38
II.1.3. Mecanisme de sprijinire a ISD de capital………………………pag.43


II.2. Cadrul international de reglementare a activitatii STN………………pag.49

II.2.1.Dinamica corporatiilor si cresterii economice transnationale……………………………….pag.49
II.2.2. Evolutia reglementarilor specifice în statele dezvoltate si în cele în curs de dezvoltare……………………………………………………...pag.52
II.2.3. Adoptarea de regimuri liberale vizând ISD în tarile cu economie în tranzitie……………………………………………………………….pag.55

CAPITOLUL III MODALITATI DE REALIZARE A INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE UTILIZATE DE CTN……………………………………………………..pag.58

III.1. Boom-ul fuziunilor si achizitiilor transfrontaliere……………………pag.58

III.1.1 Probleme ce se ridica în tarile dezvoltate si în dezvoltare o data cu atingerea unor nivele record în domeniul fuziunilor…………………..pag.58
III.1.2. Factorii cheie care caracterizeaza F&A……………………….pag.60
III.1.3. Investitiile ”greenfield” sunt mai eficiente decât F&A?………pag.61
III.1.4. F&A în circumstante normale si exceptionale………………...pag.64
III.1.5. Politica concurentiala cruciala………………………………...pag.64

III.2. Impactul coruptiei asupra realizarii investitiilor straine…………………pag.65

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ: EVOLUTIA INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE ÎN UNGARIA……………………………………………………………..pag.72

IV.1. Consideratii generale privind mediul economic………………………...pag.72

IV.2. Evolutia ISD în Ungaria…………………………………………………pag.81

IV.2.1. Atitudinea fata de investitorul strain…………………………..pag.87
IV.2.2. Nivelul coruptiei………………………………………………pag.91
IV.2.3. Impactul ISD asupra comertului exterior……………………..pag.93

IV.3. Capitalul japonez în Ungaria – nivel record…………………………….pag.95

BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………..pag.99
ANEXE………………………………………………………………………………pag.102