LOCUL SI ROLUL SOCIETATILOR TRANSNATIONALE IN ECONOMIA MONDIALA

Introducere

Capitolul 1
Caracteristicile generale ale societatilor transnationale
1.1. Piata societatilor transnationale. Factori determinanti . Avantaje.
1.2. Managementul societatilor transnationale
- Particularitati ale managementului transnational
1.3. Politica financiara a societatilor transnationale
1.4. Personalitatea juridica a societatilor transnationale
- Filiale si sucursale
- Societatile transnationale în dreptul international
- Personalitatea juridica

Capitolul 2
Strategii specifice societatilor transnationale
2.1. Modalitati de actiune pe plan international
2.2. Evolutii în strategiile de expansiune economica ale societatilor transnationale
2.3. Tendinte noi în politicile de cooperare si absorbtie
2.4. Reconsiderarea surselor de competitivitate ale societatilor transnationale

Capitolul 3
Societatile transnationale si investitiile straine directe
3.1. Fluxurile de investitii directe
3.2. Distributia geografica a investitiilor societatilor transnationale
3.3. Extinderea internationala a investitiilor straine directe
- Liberalizarea politicilor nationale vizand investitiile straine directe

Capitolul 4
Aprecieri pozitive si negative ale implicatiei societatilor transnationale în economia mondiala
4.1. Implicatiile expansiunii societatilor transnationale
4.1.1. Concurenta
- Specific local si vocatie globala - baza fortei concurentiale a transnationalelor
4.1.2. Relatiile cu statele nationale
4.2. Implicarea societatilor transnationale în procesul de privatizare din Romania
- Perspectivele atragerii de investitii straine în Romania

Bibliografie