Mecanismul de functionare a institutiilor UE
si
problema suveranitatii statelor


Cuprins :

Introducere Pagina :
1. Institutiile Uniunii Europene …………………………………………………………………………… 1
1.1. Consiliul Uniunii Europene ……………………………………………………………………… 1
1.2. Consiliul European …………………………………………………………………………………… 7
1.3. Comisia Europeana ………………………………………………………………………………….. 9
1.4. Parlamentul European …………………………………………………………………………….. 16
1.5. Curtea de Justitie Europeana ……………………………………………………………… 24
1.6. Curtea de Conturi Europeana ………………………………………………………………… 27
1.7. Sistemul European al Bancilor Centrale si
Banca Centrala Europeana …………………………………………………………………… 29
1.8. Comitete specializate ……………………………………………………………………………. 34
1.8.1. Comitetul economic si social ………………………………………………………….. 34
1.8.2. Comitetul regiunilor ………………………………………………………………………… 37
1.9. Agentii specializate ………………………………………………………………………………… 38
2. Principalele proceduri decizionale comunitare ……………………………………………… 41
2.1. Evolutia relatiilor dintre institutiile comunitare ……………………………… 41
2.2. Procedura legislativa comunitara ………………………………………………………… 46
2.2.1. Procedura de consultare ………………………………………………………………… 47
2.2.2. Procedura de cooperare …………………………………………………………………… 48
2.2.3. Procedura de co-decizie …………………………………………………………………… 49
2.3. Procedura comunitara cu privire la problemele bugetare ……………….. 53
2.4. Distributia puterilor in Uniunea Europeana ………………………………………… 61
3. Reforma institutiilor comunitare ……………………………………………………………………… 67
3.1. Deficitul democratic ……………………………………………………………………………… 67
3.2. Prevederile Tratatului de la Amsterdam privind
reforma institutionala …………………………………………………………………………… 70
3.3. Conferinta Interguvernamentala de la Helsinki
privind reforma institutionala ……………………………………………………………… 80
4. Problema suveranitatii statelor membre UE ………………………………………………… 83
4.1. Uniunea Europeana – un superstat ? …………………………………………………… 83
4.2. Principiul subsidiaritatii …………………………………………………………………………. 85
4.3. Competentele comunitare ……………………………………………………………………… 91

Anexe
Bibliografie