ADERAREA ROMÂNIEI LA C.E.F.T.A., IMPLICATIILE ASUPRA COMERTULUI EXTERIOR ROMÂNESC

-CUPRINS-

CAPITOLUL I

TENDINTE ALE POLITICII COMERCIALE EXTERNE A ROMÂNIEI DUPA 1990.

1.1. Asocierea României la Uniunea Europeana
1.2. Acordul de zona de comert liber între României si tarile membre ale Asociatiei Europreane a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
1.3. Promovarea cooperarii si schimburile comerciale cu tarile din bazinul Marii Negre (C.E.M.N.)
1.4.Acordul de zona de comert liber între România si Turcia

CAPITOLUL II

ROMANIA TARA MEMBRA C.E.F.T.A. ETAPA ÎN PROCESUL DE PERFECTIONARE A CADRULUI JURIDIC CU FOSTELE TARI C.A.E.R.

2.1. Scurt istoric al crearii si functionarii C.E.F.T.A.
2.2. Principalele prevederi ale Acordului de aderare a României la C.E.F.T.A.
2.3. Implicatiile aderarii României la C.E.F.T.A. asupra comertului exterior românesc.

CAPITOLUL III

EVOLUTII SI TENDINTE ALE SCHIMBURILOR COMERCIALE ALE ROMÂNIEI CU TARILE MEMBRE C.E.F.T.A.

3.1. România – Polonia
3.2. România – Ungaria
3.3. România – Cehia
3.4. România – Slovenia
3.5. România – Slovacia

CONSIDERENTE PRIVIND IMPLICATIILE ADERARII ROMÂNIEI LA C.E.F.T.A. ASUPRA PERSPECTIVELOR INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA.


BIBLIOGRAFIE