CAPITOLUL I. INTEGRAREA ECONOMICÃ; DEFINITII SI REALITATI

I.1 CONCEPTUL DE INTEGRARE ECONOMICÃ 2
I.2 INTEGRAREA ECONOMICÃ EUROPEANÃ : ACCEPTIUNI 4

CAPITOLUL II. UNIUNEA EUROPEANÃ SI PROBLEMATICA EXTINDERII CÃTRE EST

II.1 UNIUNEA EUROPEANÃ - ETAPE IN EVOLUTIE 6
II.2 INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE 9
1. CONSILIUL EUROPEAN 10
2. CONSILIUL DE MINISTRI 10
3. COMISIA EUROPEANÃ 13
4. PARLAMENTUL EUROPEAN 14
5. CURTEA EUROPEANÃ DE JUSTITIE 15
II.3 PREZENTARE GENERALÃ A PRINCIPALELOR ACORDURI DE ASOCIERE 16

CAPITOLUL III. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE CATRE EUROPA CENTRALA SI DE EST

III.1 POZITIA UNIUNII EUROPENE FATÃ DE LÃRGIREA SPRE EST 18
III.2 PREGATIREA SI ÎNCEPEREA PROCESULUI DE EXTINDERE SPRE EST 20
III.3 REGIMURILE MONETAR-VALUTARE ALE TÃRILOR IN TRANZITIE IN PERSPECTIVA
21
ADERÃRII LA UE
III.4 STRATEGII DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANÃ 25
III.5 EFECTE ALE LÃRGIRII 34

CAPITOLUL IV. ADERAREA ROMÂNIEI LA UE. REALITATI SI PERSPECTIVE

IV.1 RELATIILE ROMÂNIEI CU TÃRILE MEMBRE UE 53
IV.2 PRINCIPALELE PREVEDERI ALE ACORDULUI DE ASOCIERE A ROMÂNIEI LA UE 55
IV.3 STATEGIA DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANÃ 62
1. “AGENDA 2000” 62
2. PARTENERIATUL PENTRU ADERARE 63
3. PROGRAMUL NATIONAL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UE 63
IV.4 ASISTENTÃ FINANCIARÃ NERAMBURSABILÃ ACORDATÃ DE UE ROMÂNIEI 64
IV.5 PRELUAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR 65
IV.6.EFECTELE INTEGRÃRII ROMÂNIEI IN PIATA INTERNÃ UNICÃ 68
IV.7 DATA UNILATERAL ASUMATÃ DE ROMÂNIA PENTRU ADERARE – 1 IANUARIE 2007 75

CONCLUZII
83

BIBLIOGRAFIE
87

ANEXE
90