POLITICA AGRICOLA COMUNITARA – IMPLICATII ASUPRA EXPORTURILOR DE PRODUSE AGRICOLE ALE ROMANIEI


CUPRINS:


CAPITOLUL I pagina

PRINCIPIILE SI MECANISMELE FUNCTIONARII POLITICII AGRICOLE COMUNITARE ( PAC ) pg. 4

I.1. Scurt istoric al crearii PAC in contextul Tratatului de la Roma. pg. 5
I.2. Principiile Politicii Agricole Comune: pg. 11
I.2.1. Unicitatea pietelor si preturilor produselor agricole in cadrul Uniunii Europene. pg. 11
I.2.2. Solidaritatea financiara in domeniul finantarii agriculturii. pg. 16
I.2.3. Manifestarea preferintei comunitare in relatiile cu tarile terte. pg. 24

CAPITOLUL II

REFORMA POLITICII AGRICOLE COMUNE IN CONTEXTUL EVOLUTIEI INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA pg. 28

II.1. Reforma principiilor de baza ale Politicii Agricole Comune. pg. 29
II.2. Realizari si contradictii pe planul reformei Politicii Agricole Comune . pg. 37
II.3. Strategia agriculturii in perspectiva extinderii Uniunii Europene – Agenda 2000. pg. 47

CAPITOLUL III

POLITICA AGRICOLA COMUNITARA IN CONTEXTUL RUNDEI URUGUAY pg. 54

III.1. Contradictiile dintre UE si SUA privind mecanismul Politicii Agricole Comune. pg. 54
III.2. Rezultatele si prevederile Rundei Uruguay privind Politica Agricola Comuna in contextul liberalizarii schimburilor comerciale internationale. pg. 59
III.3. Reglementarile Rundei Uruguay si impactul posibil asupra agriculturii Romaniei . pg. 66


CAPITOLUL IV

IMPLICATIILE POLITICII AGRICOLE COMUNE ASUPRA EXPORTURILOR ROMANESTI DE PRODUSE AGRO- ALIMENTARE IN TARILE UNIUNII EUROPENE pg. 74

IV.1. Cadrul juridic ce reglementeaza schimburile de produse agricole intre Romania si Uniunea Europeana. pg. 74
IV.2. Evolutia schimburilor comerciale cu produse agricole ale Romaniei cu Uniunea Europeana. pg. 79
IV.3. Principalele obstacole si cauze ale reducerii exporturilor de produse agro-alimentare romanesti pe piata Uniunii Europenene. pg. 84

Concluzii si propuneri de imbunatatire a accesului produselor romanesti pe piata tarilor comunitare in contextul Acordului de Asociere incheiat intre Romania si Uniunea Europeana . pg. 90


ANEXE pg. 97
BIBLIOGRAFIE