Introducere 4
I. DINAMICA SI EVOLUTIA COMERTULUI INTERNATIONAL5
1.1. Efectele globalizarii asupra comertului 5
1.2. Factorii care determina, influenteaza si explica evolutia comertului
international 10
1.2.1. Dezvoltarea socio-economica si tehnologica 11
1.2.2. Dinamica permanenta a raporturilor de forte între state si grupuri de
state în domeniul economic si comercial. Redefiniri si noi raporturi de forte...l3
1.23. Reducerea barierelor din calea comertului international. Diversificarea
masurilor de politica comerciala 16

II. CONCEPTE, CLASIFICARI SI TENDINTE IN SERVICIILE
INTERNATIONALE .. 21
II.1. Factori de influenta si clasificarea serviciilor internationale 21
II.2. Capacitatea de externalizare a serviciilor 26
II.3. Specializarea internationala si tendinte în tranzactiile cu servicii 30
II.4. Tendinte în tranzactiile internationale cu servicii 33

III. ASPECTE ECONOMICE, SOCIALE SI POLITICE ALE SERVICIILOR DE TRANSPORT 36
III.1. Contributia formelor de transport la dezvoltarea economica a serviciilor
internationale 39
III.l.l. Transport Maritim 40
III.1.2. Transport Fluvial 41
III.1.3. Transport Feroviar 43
III.1.4. Transport Aerian 46
III.1.5. Transport Rutier 48
III.2. Evolutii ale serviciilor de transport în perioada 1993-2003 52

Tendinte în Comertul International cu Servicii Medinschi Maria
IV. SERVICIILE INTERNATIONALE DE TRANSPORT RUTIER 55
IV.1. Operatorii de transport rutier 57
IV.2. Regimul eliberarii licentelor în transportul rutier 60
IV.3. Formarea preturilor în transportul auto international 64
IV.4. Analize si comparatii privind vânzarile din import, productia interna si productia pentru export în perioada 1996-2002, în cadrul serviciilor de
transport rutier 67
IV.5. Evolutia productiei mondiale de autovehicule în ultimii doi ani 77
IV.6. Situatia vânzarilor auto pe piata româneasca (2004/2003) 79
V. LEASING-UL - MODALITATE DE ACHIZITIONARE A
AUTOVEHICULELOR ÎN ROMÂNIA 1 86
V.l. Leasing-ul financiar si cel operational 89
V.2. Avantaje si dezavantaje ale leasing-ului 93
V.3. Necesitatea operatiunilor de leasing în România ..96
VI. STUDIU DE CAZ - SC PERUGIA AUTO SRL 102
VII. BIBLIOGRAFIE ..119