INTRODUCERE
I SISTEMUL MONETAR EUROPEAN SI ROLUL ECU 1.1. Fazele Sistemului Monetar European
1.2 ECU ca element central al Sistemului Monetar European
1.3 Functiile ECU
1.4 ECU public si ECU privat
1.5 ECU si pietele financiare
1.6 Pareri pro si contra crearii Sistemului Monetar European
1.7 Concluzii
II. UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA
2.1. Perspectivele realizarii Uniunii Economice si Monetare
Raportul Delors privind realizarea Uniunii Economice si Monetare
2.2. Etapele istorice ale cooperarii monetare
2.3. Prevederile Tratatului de la Maastricht si criteriile de convergenta
2.4. Institutiile si organismele Uniunii Europene
Independenta Bancii Centrale Europene
Uniunea Economica si Monetara si rolul EURO in cadrul pietelor financiare

II. MONEDA UNICA EUROPEANA - EURO
3.1. Avantaje si inconveniente economico-fmanciare ale introducerii monedei
unice - EURO
3.1.1. Avantaje
3.1.2. Inconveniente
3.2. Introducerea si utilizarea EURO
3.2.1.Introducerea EURO la l ianuarie 1999
3.2.2. Utilizarea EURO
3.2.3. Introducerea noilor bancnote si monede în circulatie
3.3.EUROLAND-un nou factor de putere în economia mondiala
3.4. Influenta Euro în sistemul economic si financiar international
3.5.Banca Centrala Europeana - Informatii pentru institutii de credit c
e utilizeaza TARGET
3.5.1. TARGET
3.5.2. Structura TARGET
3.5.3. Plati TARGET
3.5.4. ZIUA TARGET
3.6. Pregatirea spatiului financiar si a bancilor românesti pentru operatiuni în EURO
IV. INTEGRAREA ECONOMICA SI MONETARA
4.1. Concepte generale privind integrarea
4.2. Perspective ale largirii Uniunii Europene
4.2.1. Cele patru libertati
Uniunea Economica si Monetara si rolul EURO in cadrul pietelor financiare 3

4.2.2. Politica de concurenta
4.3. Probleme ale largirii Uniunii Europene
4.3.1. Strategia de preadeziune si adeziune
4.3.2. Problematica largirii UE

4.4. Tari candidate la integrare si aspecte specifice
4.5. Aspecte cu privire la integrarea TECE în UE
4.6. Perspective ale integrarii României la Uniunea Europeana