CUPRINS


CAPITOLUL I PAG
UNIUNEA EUROPEANA
1.1 Scurt istoric ……………………………………………………... 3
1.2 Sistemul comunitar-organe si institutii …………………………. 7
1.3 Obiectivele Uniunii Europene ………………………………….. 11
1.4 Principiile pe care se fondeaza Uniunea Europeana ……………. 12

CAPITOLUL II
UNIUNEA ECONOMICA EUROPEANA
2.1 Metode de implementare a politicilor economice ………………. 13
2.2 Venituri si cheltuieli.
Perspectiva financiara 2000-2006 ………………………………
14
2.3 Moneda unica si unificarea spatiului productive ………………. 15
2.4 Piata unica ……………………………………………………… 16
2.5 Viitorul uniunii …………………………………………………. 17

CAPITOLUL III
UNIUNEA MONETARA EUROPEANA
3.1 Ce este Uniunea Economica si Monetara ………………………. 19
3.2 Rolul institutiilor europene …………………………………….. 20
3.3 Euro si platile internationale …………………………………… 22
3.4 Politica fiscala ………………………………………………….. 22
3.5 Politica Monetara si Politica Economica ………………………. 23
3.6 Politica Monetara si aderarea la U.E. …………………………... 25
3.7 Efecte, scopuri si rolul Politicii Monetare ……………………... 27
3.8 Structura sistemului financiar si impactul
Politicii Monetare ……………………………………………….
28

CAPITOLUL IV
MONEDA EURO
4.1 De ce Euro si nu Ecu? ………………………………………….. 31
4.2 Introducerea monedei Euro. Interpretarea SIC-7 ………………. 32
4.3 O idee de acum 50 ani ………………………………………….. 33
4.4 Robert Murdell, parintele monedei unice ……………………… 35
4.5 Etapele introducerii monedei unice ……………………………. 36
4.6 Paritatile fixe si termenele de preschimbare ale
Monedelor din zona Euro ……………………………………….
37
4.7 Design-ul simbolului Euro ……………………………………... 38
4.8 Utilizarea internationala ale monedei Euro …………………….. 40
4.9 Euro, o moneda fragila? ………………………………………... 42

CAPITOLUL V
UEME SI ROMÂNIA
5.1 Euro si România ………………………………………………... 49
5.2 Pregatirea României pentru aderarea la U.E. ............................... 51
5.3 Zece întrebari despre negocierile de aderare
a României la U.E. ……………………………………………...
53
5.4 Politica macroeconomica ………………………………………. 57

ANEXE …………………………………………………………………….. 64

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………… 67