CUPRINS


CUPRINS 1
Introducere 4
Scurta prezentare a Uniunii Europene 4
România: necesitatea integrarii europene 5
Criteriile de aderare la Uniunea Europeana. 6
Capitolul I Tranzitia României catre o economie de piata functionala.............................8
I. 1. Politici de macrostabilizare economica 8
I. 1. 1. Consideratii teoretice 8
I. 1. 2. Desfasurarea proceselor de macrostabilizare 12
Concluzii 16
I. 2. Reformele structurale 16
I. 2. 1. Reforma proprietatii 16
I.2.1.1. Aspecte teoretice 16
I.2.1.2. Înfaptuirea reformei proprietatii în România 17
I. 2. 2. Reforma sistemului financiar bancar 23
I.2.2.1. Reforma legislativa 23
I.2.2.2. Reforma institutionala 25
I.2.2.3. Reforma functionala 27
I. 2. 3. Reforma în comertul exterior. 28
I.2.4.1. Politica vamala 28
I.2.4.2. Politica netarifara 29
I.2.4.3. Politica promotionala si de stimulare a exporturilor 30
I.2.4.4. Evolutii de ansamblu în structura comertului exterior al României. 31
I. 2. 5. Piata valutara 33
I. 2. 5. Reforma sistemului de impozite. 34
I.2.5.1. Impozitele directe. 35
I.2.5.2. Impozitele indirecte 36
I.2.5.3. Impozitele si taxele locale. 37
I. 2. 6. Reforma sistemului de securitate sociala. 37
I. 3. Evaluare asupra tranzitiei României catre o economie de piata functionala. 40
Trimiteri bibliografice 42
Capitolul II. Deschiderea economica a României catre Uniunea Europeana 43
II. 1. Acordul de asociere a României la Comunitatile Europene. 43
II. 1. 1. Principalele prevederi ale Acordului European. 44
II. 1. 2. Libera circulatie a marfurilor 45
II. 2. Comertul României cu Uniunea Europeana 49
II. 2. 1. Structura pe grupe a comertului cu Uniunea Europeana. 50
Comertul cu produse agricole dintre România si Uniunea Europeana. 53
II. 2. 2. Structura pe tari a comertului cu Uniunea Europeana. 54
II. 3. Investitiile comunitare în România. 56
II. 3. 1. Abordari teoretice ale conceptului de investitie straina 56
II. 3. 1 Evolutia intrarilor de capital strain si de capital provenit din UE. 57
II. 3. 2. Orientarea geografica a fluxurilor de investitii provenind din Uniunea Europeana 59
II. 4. Asistenta comunitara acordata României 62
II. 4. 1. Evolutii conceptuale ale asistentei financiare nerambursabile 62
II. 4. 2. Asistenta Phare acordata României în perioada 1991-2000 64
Scurta prezentare a noilor instrumente de pre-aderare în România. 67
Bibliografie: 69
Capitolul III 70
Negocierile de aderare a României 70
si perspectiva integrarii în UE 70
III. 1. Negocierile de aderare a României 70
III. 1. 1. Documente semnificative în evolutia premergatoare începerii negocierilor de aderare. 71
III.1.1. 1 Raportul periodic al Comisiei Europene – 1997 71
II.1.1. 2 Parteneriatul de aderare editia 1998 (iunie) 72
III.1.1.3. Raportul Comisiei – 1998 73
III.1.1.4. Programul National de Aderarea a României – editia 1998 73
III.1.1.5. Programul National de Aderare a României – editia 1999 (iunie) 75
III.1.1.6. Raportul periodic al Comisiei Europene – 1999 (octombrie) 76
III.1.1.7. Parteneriatul pentru aderare editia 1999 (decembrie) 76
III.1.1.8. Programul National pentru Aderarea la UE – editia 2000 77
III.1.1.9. Strategia Nationala de Dezvoltare Economica pe Termen Mediu 78
III.1.1.9. Raportul periodic al Comisiei Europene – 2000 78
III.1.1.10. Programul de guvernare al Guvernului PDSR. 79
III.1.2. Consideratii asupra mecanismului de pregatire a procesului de negociere 80
III.1.3. Studiu de caz: Capitolul 26 al acquis-ului comunitar 82
– Relatii economice externe 82
III.1.3.1. Documentul de pozitie al României cu privire la Capitolul « Relatii economice externe» 82
III.1.3.2. Pozitia comuna a Uniunii Europene cu privire la Capitolul 26 – Relatii Economice Externe 82
III.1.3.3 Directiile de actiune ale României în vederea alinierii la acquis-ul comunitar. 83
III.2 Perspectivele de aderare a României la Uniunea Europeana…………………….87
III.2.1.Despre criteriul economic al aderarii…………………………………………..87
III.2.2.Criteriile de aderare politic si privitoare la acquis-ul comunitar……………………………………………………………………………………………91
III.2.3.Atitudinea UE fata de problema extinderii în general si fata de România, în particular…………………………………………………………………………………………….93
Trimiteri bibliografice: 95