CUPRINS :


CAPITOLUL 1 - Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT 1947) ........... 4
1.1. Definitie ......................................................................................................... 4
1.2. Principalele obiective ale GATT ..................................................................... 6
1.3. Structura organizatorica - atu, dar si insuficienta a GATT .............................. 6
1.4. Principiile de baza ale activitatii GATT - ului; exceptii si derogari de la aceste
principii ......................................................................................................... 9
1.5. Membrii GATT. Accesiunea la GATT. Retragerea din GATT ....................... 14
1.6. Prevederile partii a patra a GATT (“Comert si Dezvoltare”) ........................... 16
1.7. Mecanismul negocierilor comerciale din cadrul GATT. Principii. Etape.......... 18

CAPITOLUL 2 - Runda Uruguay ....................................................................... 23
2.1. Determinantii economici globali ai noii Runde .............................................. 23
2.2. Declaratia de la Punta del Este (Uruguay) ..................................................... 25
2.2.1. Obiectivele Rundei Uruguay ............................................................... 27
2.2.2. Principiile generale ale negocierilor ..................................................... 28
2.2.3. Status-quo-ul si eliminarea progresiva a masurilor protectioniste ........ 29
2.2.4. Domeniile de negociere ...................................................................... 30
2.2.5. Functionarea sistemului GATT .......................................................... 32
2.2.6. Conditiile de participare la negocierile din cadrul Rundei Uruguay .... 32
2.2.7. Modul de organizare a negocierilor ................................................... 33
2.3. Cadrul institutional al desfasurarii negocierilor comerciale din cadrul
Rundei Uruguay .......................................................................................... 33


2.4. Desfasurarea si finalizarea negocierilor din cadrul Rundei Uruguay ............. 34
2.5. Rezultatele Rundei . Actul final al Rundei Uruguay ..................................... 37
2.6. Nerealizari ale Rundei Uruguay ................................................................... 42
2.7. Principalele efecte ale aplicarii rezultatelor Rundei Uruguay ........................ 44
2.8. Organizatia Mondiala a Comertului : forum pentru negocieri,
reglementare a diferendelor si examinare a politicilor comerciale ................. 45
2.8.1. Prezentare generala ............................................................................ 45
2.8.2. Obiective, scop si principii de functionare ale OMC .......................... 46
2.8.3. Membrii OMC si modul de finantare ................................................. 48
2.8.4. Sistemul institutional al OMC ............................................................ 49
2.8.4.1. Organisme, structuri, mandate, functii, rol si
problematica .......................................................................... 49
2.8.4.2. Pozitia statelor membre (a grupurilor de state) fata de
problematica in atentie. Initiative principale.
Grupuri de influenta .............................................................. 50
2.8.5. Relatiile OMC cu alte organizatii ..................................................... 52

CAPITOLUL 3 - Participarea Romaniei la activitatea GATT si OMC ............. 54
3.1. Contextul, intreresul si conditiile participarii Romaniei la activitatea
Acordului General pentru Tarife si Comert ................................................ 54
3.2. Negocierile privind aderarea Romaniei la GATT ....................................... 57
3.3. Principalele prevederi ale Protocolului de aderare a Romaniei
la GATT ................................................................................................... 59
3.4. Participarea Romaniei la Runda Tokyo ..................................................... 61
3.5. Pozitia Romaniei la reuniunea ministeriala a GATT-ului din
24 - 29 noiembrie 1982 (Geneva) ............................................................. 65


3.6. Participarea Romaniei la negocierile comerciale multilaterale ale
Rundei Uruguay si la adoptarea Declaratiei de la Punta del Este ................... 67
3.7. Rezultate ale participarii Romaniei la Runda Uruguay .................................. 71
3.8. Renegocierea Protocolului de aderare a Romaniei la GATT ......................... 77
3.9. Raporturile Romaniei cu OMC ..................................................................... 79
3.9.1. Participarea Romaniei la structurile si instrumentele juridice
ale OMC. Contributia financiara. Dreptul de vot al Romaniei .............. 80
3.9.2. Pozitia Romaniei fata de principalele probleme aflate
pe agenda OMC ................................................................................... 81
3.9.3. Cerinte ale calitatii de membru al OMC ............................................... 81
3.9.4. Avantaje ce decurg din participarea Romaniei ca membru
la OMC .............................................................................................. 84
3.9.5. Prioritatile Romaniei in relatiile cu OMC ............................................ 87

ANEXE
BIBLIOGRAFIE