CUPRINS

Introducere .................................................................................................3

CAPITOLUL I. Forme de plata internationale .............................................5

1.1. Acreditivul documentar...............................................................................6
1.2. Incasso-ul documentar ..............................................................................10
1.3. Ordinul de plata ........................................................................................11
1.4. Scrisoarea de garantie bancara .................................................................12

CAPITOLUL II. Cadrul juridic al relatiilor internationale de plati .......15

2.1. Acorduri si conventii ................................................................................15
2.2. Contractul comercial international ............................................................16
2.3. Normele de drept si reglementarile nationale ............................................17
2.4. Acorduri si uzante internationale...............................................................18
2.5. Practici în domeniul platilor international .................................................20
2.6. Transferul international de fonduri ............................................................23

CAPITOLUL III. Acreditivul documentar:evolutie,concept,mecanism .......28

3.1. Etape de evolutie ......................................................................................28
3.2. Concept.Caracteristici ..............................................................................30
3.3. Mecanismul derularii acreditivului documentar ........................................34
3.4. Deschiderea acreditivului documentar.......................................................36
3.5. Mentiuni specifice acreditivului documentar ............................................39

CAPITOLUL IV. Practica derularii acreditivului documentar ...............61

4.1. Acreditivul si clauzele contractului comercial international ......................61
4.2. Ordinul de deschidere .............................................................................63
4.3. Mentiuni obligatorii (sinteza) ..................................................................78
4.4. Emiterea acreditivului documentar .........................................................81
4.5. Notificarea beneficiarului A.D. .............................................................84
4.6. Comportamentul exportatorului la primirea acreditivului ......................84
4.7. Prezentarea documentelor la banca .........................................................86

CAPITOLUL V. Documentele folosite în derularea A.D. .....................89

5.1. Factura comerciala ...................................................................................90
5.2. Documente de transport ............................................................................92
5.2.1. Conosamentul maritim .................................................................94
5.2.2. Documente de transport combinat ................................................98
5.2.3. Documente de transport aerian ....................................................98
5.2.4. Documente de transport rutier, feroviar, fluvial intern ..............100
5.3. Documente de asigurare ......................................................................102
5.4. Alte documente ....................................................................................105
5.4.1. Certificatul de origine al marfii ..................................................105
5.4.2. Cambia si biletul la ordin ...........................................................107
5.4.3. Certificate (de calitate , de inspectie etc.) ...................................109

CAPITOLUL VI. Forme si tipuri de acreditive documentare ..............111

6.1. Acreditivul documentar transferabil .......................................................111
6.2. Acreditivul documentar reînnoibil (revolving) .......................................112
6.3. Acreditivul documentar clauza rosie si clauza verde .............................114
6.4. Acreditivele documentare reciproce .......................................................116
6.5. Acreditivul documentar simplu ..............................................................118
6.6. Acreditivul documentar subsidiar (back-to-back) ..................................119
6.7. Cesiunea acreditivului documentar .........................................................121
6.8. Scrisoarea de credit stand-by .................................................................122

CAPITOLUL VII. Studiu de caz:
Derularea acreditivului de export la Banca Turco Româna..........123


Concluzii................................................................................................131

ANEXE

BIBLIOGRAFIE