CUPRINS


CAPITOLUL I . Tehnica decontarii operatiunilor de comert exterior.. …..1
I.1. Importanta utilizarii acreditivului documentar ca modalitate de decontare pentru integrarea economiei românesti în circuitul economic international ………………………………………………………………1
I.2. Principalele modalitati de decontare în comertul international ……...5
I.2.1. Acreditivul documentar ……………………………………..5
I.2.2.. Incasso-ul documentar ……………………………….……..8
I.2.3. Ordinul de plata ……………………………………………11

CAPITOLUL II . Acreditivul documentar-principala modalitate
de decontare a operatiunilor de export-import……………………………..13
II.1. Concept . Caracteristici……………………………………………..13
II.2 Avantaje si dezavantaje……………………………………………..17
II.2.1. Avantaje pentru importator………………………………..17
II.2.2. Dezavantaje pentru importator…………………………….18
II.2.3. Avantaje pentru exportator ………………………………..18
II.3. Clasificarea acreditivelor documentare . Mecanismul de derulare…19
II.4. Elementele unui acreditiv documentar ………………………….…31
II.5. Formalitatile îndeplinite de importatorii români la deschiderea acreditivelor documentare de import . Impactul noului regulament
valutar al României asupra modalitatilor de plata ………………………37

CAPITOLUL III . Reguli si uzante internationale care reglementeaza materia acreditivului documentar , Brosura 500 a Camerei de Comert Internationale de la Paris …………………………………………………….39

CAPITOLUL IV . Controlul documentelor în utilizarea acreditivului documentar …………………………………………………………………...42
IV.1. Tipuri de documente ……………………………………………...42
IV.1.1. Documente de transport ………………………………….42
IV.1.2. Factura comerciala ……………………………………….57
IV.1.3. Documente de asigurare …………………………………58
IV.1.4. Alte documente …………………………………………..60
IV.2. Controlul efectiv al documentelor prezentate în utilizarea acreditivului documentar ………………………………………………..61
IV.3. Importanta si consecintele economice ale controlului documentelor . Neconcordante ale documentelor cu clauzele si conditiile acreditivului documentar ……………………………………………………………...65

CAPITOLUL V . Studiu de caz privind operatiunile de export …………..69

CONCLUZII…………………………………………………………………..98
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………100