CUPRINS

Introducere ……………………………………………………………………..1

Capitolul 1. Acreditivul documentar………………………………………….2

1.1.Definitie. Evolutie. Reglementari. Standardizare.…………………………...2
1.2.Tipuri de acreditiv documentar ……………………………………………...5
1.3.Scrisoarea de credit comercial ……………………………………………..18
1.4.Utilizarea acreditivului documentar in operatiunile de compensare ……….21

Capitolul 2. Mecanismul derularii acreditivului documentar ……………..29

2.1.Deschiderea acreditivului documentar ……………………………………..29
2.2.Utilizarea acreditivului documentar ………………………………………..44
2.3.Documentele pe baza carora se face plata catre beneficiar ………………...48
2.4.Prezentarea documentelor la banca ………………………………………...67

Capitolul 3. Bancile si acreditivul documentar ……………………………..70
3.1.Responsabilitati si limite …………………………………………………...70
3.2.Comisioane bancare ………………………………………………………..72
3.3.Deschiderea acreditivelor de catre banci …………………………………..74
3.4.Modificarea acreditivului documentar.Transmiterea amendamentelor de catre banci…………………………………………………………………………….81
3.5.Avizarea beneficiarului de deschiderea acreditivului documentar ...………83
3.6.Utilizarea acreditivului documentar si controlul documentelor…………….84

Capitolul 4. Studiu de caz……………………………………………………..91

Capitolul 5. Concluzii…………………………………………………………94

Bibliografie…………………………………………………………………… 96

Anexe………………………………………………………………………… 98