CUPRINS

Cap. I GLOBALIZAREA ECONOMIEI MONDIALE…………………..…… 1
1.1. Globalizarea – delimitari conceptuale…………………….………….... 3
1.2. Evolutia procesului de globalizare……………………………………... 6
1.3. Efecte ale globalizarii………………………………………….............. 8

Cap. II FIRMELE MULTINATIONALE – ACTOR PRINCIPAL ÎN
PROCESUL GLOBALIZARII 11
2.1. Principale definitii……………………………………………………..... 12
2.2. Scurt istoric al firmelor multinationale…………………………………. 15
2.3. Efecte ale prezentei firmelor multinationale…………………………..... 19
2.3.1. Efecte asupra tarii gazda………………………………………..... 19
2.3.2. Efecte asupra tarii de origine…………………………………….. 24
2.3.3. Efecte asupra economiei mondiale………………………………. 26

Cap. III STRATEGII SI ORGANIZAREA FIRMELOR MULTINATIONALE 29
3.1. Strategii ale multinationalelor…………………………………….….... 29
3.1.1. Aspecte generale………………………………………………... 29
3.1.2. Strategii specifice…………………………………….………..... 33
3.2. Organizarea firmelor multinationale…………………………………... 37
3.2.1. Structura bazata pe filiale autohtone……………………………. 38
3.2.2. Structura diviziunii internationale…………………….. ………. 39
3.2.3. Structura functionala…………………………………………..... 41
3.2.4. Structura regionala…………………………………………….... 43
3.2.5. Structura diviziunii pe produs…………………………………... 44
3.2.6. Structura matriceala………………………………….………….. 45
3.2.7. Modelele organizationale ale firmelor multinationale…….…….. 47

Cap. IV PREZENTA FIRMELOR MULTINATIONALE ÎN
JUDETUL TIMIS 51
4.1. Cadrul economic si legislativ privind ISD în România………………... 51
4.2. Evolutia si stadiul investitiilor straine directe în România……….…..... 55
4.3. Situatia investitiilor straine directe si a FM în judetul Timis………….. 58
4.3.1. Situatia înmatricularilor în judetul Timis…………….………..... 58
4.3.2. Situatia FM înmatriculate în judetul Timis, în functie de tara
investitoare, repartizarea pe sectoare de activitate……………...
60
4.3.3. Aprecierea activitatii FM în judetul Timis cu ajutorul
principalilor indicatori microeconomici………….......................
62
4.3.4. Principalele societati mixte din judetul Timis si impactul lor
la nivel microeconomic………………………………………....
63

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 67

ANEXE…………………………………………………………………………………