CUPRINS


Cap.1 Necesitatea atragerii de investitii straine in perioada de tranzitie
la economia de piata in tarile est europene …………………………….. 1
Cap.2 Metode si practici de atragere a investitiilor straine directe …………… 6
2.1. Criterii utilizate de investitorii straini in luarea deciziei
de a investi ………………………………………………………… 6
2.2. Metode de atragere a investitiilor straine directe. Agentiile
de dezvoltare ………………………………………………………..8
2.3. Situatia actuala a Agentiilor de pro,ovare a investitiilor
straine in tarile Grupului Visegrad ……………………………….. 13
2.3.1. Reuniunea agentiilor de promovare a investitiilor
straine din Grupul Visegrad ………………………………13
2.3.2. Ungaria ……………………………………………………15
2.3.3. Republica Ceha ………………………………………….. 18
2.3.4. Polonia ………………………………………………….. 21
2.3.5. Slovacia …………………………………………………. 23
Cap.3 Analiza evolutiei investitiilor straine in tarile Est Europene si in
tarile foste sovietice ……………………………………………………25
3.1. Pozitia Uniunii Europene privind rolul investitiilor straine in
procesul de integrare a tarilor asociate …………………………….25
3.2. Evolutia investitiilor straine in Ungaria in perioada de tranzitie
la economia de piata ………………………………………………. 27
3.3. Evolutia fluxurilor de investitii straine in Bulgaria ……………….. 31
3.4. Republica Ceha – Liberalizarea investitiilor straine ………………. 34
3.5. Prezentarea situatiei investitiilor straine in fostele tari
sovietice ……………………………………………………….. 40
3.6. Investitiile straine directe – O necesitate pentru tarile aflate in
tranzitie la economia de piata …………………………………….. 43
Cap.4 Rolul stimulentelor in atragerea investitiilor straine ……………….. 50
Cap.5 Prezentare generala a claselor de riscuri specifice investitorilor
Straini care investesc in tarile Europei Centrale si de Est …………. 58
Cap.6 Studiu de caz: Evolutia investitiilor straine in Romania in
perioada de tranzitie la economia de piata …………………………. 66