CUPRINS

CAPITOLUL I: Fondul Monetar International. Origine, evolutie si organizare 1

1.1. Originea si evolutia F.M.I. 1
1.2. Organizarea F.M.I. 10
1.3. Date cronologice despre F.M.I. 20

CAPITOLUL II: Functiile Fondului Monetar International 24

2.1. Supravegherea din partea F.M.I. 24
2.2. Dimensiunea sociala 32
2.3. Functia financiara 36
2.4. Exercitarea functiei financiare de catre F.M.I.. Repere si concluzii 38

CAPITOLUL III: Mecanismele Fondului Monetar International 46

3.1. Asistenta financiara 46
3.2. Asistenta tehnica 51
3.3. Asistenta de urgenta 54
3.4. Initiativa privind tarile sarace puternic îndatorate 57

CAPITOLUL IV: Concluzii si perspective 63

4.1. Directii de actiune ale F.M.I. si pareri asupra acestora 63
4.2. Statutul Fondului si necesitatea adaptarii acestuia la noile realitati 68
4.3. F.M.I. si economiile în tranzitie 72
4.4. F.M.I. si sistemul monetar international 75
4.5. Activitati recente 82