CUPRINS


Pagina
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I: MODALITATI DE PLATA INTERNATIONALE 5
1.1. Ordinul de plata 5
1.2. Incasso-ul documentar 7
1.3. Acreditivul documentar 9
1.4. Scrisoarea comerciala de credit 9
CAPITOLUL II: MODALITATI DE PLATA PRIN ACREDITIV 12
2.1. Acreditivul documentar 12
2.2. Documente utilizate în cazul acreditivului docu-mentar 14
2.3. Elemente specifice functionarii corespunzatoare a acreditivului documentar 15
2.4. Tipuri de acreditiv documentar 17
CAPITOLUL III: MEMORIU DE PREZENTARE 27
3.1. Informatii generale despre agentul economic si scopul studiului de caz 28
3.1.1. Prezentarea SC ICSH SA Hunedoara 28
3.1.2. Scopul studiului de caz 28
3.2. Analiza activitatii agentului economic 29
3.2.1. Conditii locale 29
3.2.2. Asigurarea cu utilitati 29
3.2.3. Obiectul de activitate 29
3.2.4. Aprovizionarea cu materii prime si materiale 29
3.2.5. Realizarile firmei 30
3.2.6. Organizarea societatii 31
3.2.7. Diagnostic resurse umane 31
3.2.8. Dotari cu mijloace fixe 32
3.2.9. Piata si concurenta 33
3.2.10. Conjunctura economica si comerciala 33
3.2.11. Puncte tari si slabe ale societatii comerciale 34
3.3. Analiza modalitatii de plata prin acreditiv documentar la SC ICSH SA 35
3.3.1. Introducere 35
3.3.2. Prezentarea contractului de import 36
3.3.3. Prezentarea contractului de export 39
3.3.4. Derularea acreditivului documentar 48
3.3.5. Înregistrarea în contabilitate si financiar 51
CONCLUZII 52
PROPUNERI 53
BIBLIOGRAFIE 54
ANEXE