PLANUL DE LUCRU LA LUCRAREA DE DIPLOMA:

“F.M.I. – relatiile si rolul sau în economia României si Albaniei”

INTRODUCERE……………………………...............................……………………………... 1
CAP. I
F.M.I. ÎN SISTEMUL INSTITUTIILOR FINANCIAR-BANCARE
PE PLAN INTERNATIONAL……………………….....................................................……….. 2
1.1 Statutul si obiectivele F.M.I……………….....................................................…………………2
1.2 Functiile F.M.I………………………………………...................................................……….9
1.3 Structura organizatorica a F.M.I……………………….......................................................…..12
1.4 Sistemul institutiilor financiar-monetar si locul F.M.I. în cadrul acestuia………………………… 13
1.5 Teorii ale rolului Fondului Monetar International în sistemul monetar international…………..……15
CAP. II
RESURSELE F.M.I
2.1 Structura resurselor F.M.I. si contributia tarilor membre la formarea lor………………… ..........24
2.2 Acordurile Generale de Împrumut……………………………………………………….......... 28
2.3 Emisiunea de Drepturi Speciale de Tragere…………………………………………………… 29
2.4 Resursele din dobânzi si alte surse…………………………………….………………………. 31
CAPI. III UTILIZAREA RESURSELOR F.M.I………………………………………………….. 34
3.1 Fondul Monetar International – impact si perspective………………………………………….. 34
3.2 Acordurile de credite pentru nevoile de balanta ale tarilor membre…………………………....... 36
3.3 Mecanismul drepturilor normale de tragere…………………………………………………….. 38
3.4 Facilitati de credit…………………………………………………………............................... 40
CAP. IV F.M.I. – RELATIILE SI ROLUL SAU ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI…………………. 46
4.1 Contextul general al relatiilor României cu F.M.I…….............................................................… 46
4.2 Acordurile României cu F.M.I. si efectele acestora în perioada de tranzitie……………………… 49
4.3 Diagnostic F.M.I………………………………………….........................................................58
4.4 Analiza comparativa a evolutiei economiei românesti cu cea a tarilor aflate în tranzitie avansata….. 70
4.5 Experienta în economiile în tranzitie…………………............................................................….. 74
4.6 Perspectiva relatiilor României cu F.M.I…………...........................................................………77
CAP. V F.M.I. - RELATIILE SI ROLUL SAU ÎN ECONOMIA ALBANIEI…………………... 82
5.1 Suport financiar…………………………………………….................................................…. 82
5.2 Relatiile Albaniei cu Fondul Monetar International……................................................................ 83
5.3 Asistenta tehnica a F.M.I. cu tarile membre…………...........................................................….. 88
Concluzii…………………………………………………………………. Bibliografie……………………………………………………………….