CUPRINS

INTRODUCERE .......................................................................................................................3

CAPITOLUL I : SCURT ISTORIC AL F.M.I. ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI
MONETAR INTERNATIONAL ................................................................4
1.1. ORIGINILE F.M.I. ...................................................................................................6
1.2. PRINCIPIILE SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL
INSTAURAT LA BRETTON WOODS ................................................................10
1.3. EVOLUTIA F.M.I. .................................................................................................13
1.3.1. PERIOADA DE ÎNCEPUT : 1946 – 1960 .....................................................13
1.3.2. PERIOADA SISTEMULUI DE LA BRETTON WOODS : 1961-1971 .......15
1.3.3. DECADA POST - BRETTON WOODS : 1972 – 1981 ...............................18
1.3.4. CRIZA DATORIILOR SI SFÂRSITUL RAZBOIULUI RECE :
1982 – PRIMA JUMATATE A DECENIULUI AL ZECELEA ...................20
1.4. DECLINUL SISTEMULUI GES. SISTEMUL MONETAR
INTERNATIONAL ACTUAL ...............................................................................23
1.5. PRINCIPALELE EVENIMENTE DIN ISTORIA F.M.I. ......................................26

CAPITOLUL II : ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA F.M.I. ...................................31
2.1. MEMBRII FONDULUI SI COTELE PARTI ........................................................31
2.2. ORGANIZAREA F.M.I. ........................................................................................35
2.2.1. CONSILIUL GUVERNATORILOR .............................................................35
2.2.2. CONSILIUL EXECUTIV ..............................................................................35
2.2.3. COMITETUL INTERIMAR ..........................................................................36
2.2.4. COMITETUL DEZVOLTARII ......................................................................37
2.2.5. DIRECTORUL GENERAL AL FMI .............................................................38
2.2.6. ORGANIZAREA PERSONALULUI FMI ....................................................38
2.2.7. BUGETUL F.M.I. ...........................................................................................41
2.3. MISIUNEA DE SUPRAVEGHERE A F.M.I. .......................................................43
2.3.1. INSTRUMENTELE SUPRAVEGHERII ......................................................44
2.3.2. PRINCIPALELE PROBLEME ALE DEZVOLTARII
SUPRAVEGHERII .........................................................................................45
2.4. CONDITIONALITATEA F.M.I. ...........................................................................48
2.5. ASISTENTA TEHNICA OFERITA DE F.M.I. .....................................................53

CAPITOLUL III : FINANTAREA FONDULUI MONETAR INTERNATIONAL ........57
3.1. RESURSELE FINANCIARE ALE F.M.I. .............................................................57
3.2. FACILITATILE DE FINANTARE ALE F.M.I. ....................................................63
3.2.1. FACILTATILE OBISNUITE .........................................................................63
3.2.2. FACILITATILE SPECIALE ..........................................................................65
3.2.3. FACILITATILE CONCESIVE ......................................................................67
3.2.4. ALTE POLITICI SI PROCEDURI ALE F.M.I. ............................................69
3.3. DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE ..........................................................71
3.3.1. COMPONENTA SI EVALUAREA DST ......................................................71
3.3.2. UTILIZAREA DST ........................................................................................73
3.3.3. ALOCARILE DE DST ...................................................................................75

CAPITOLUL IV : RELATIILE ROMÂNIEI CU
FONDUL MONETAR INTERNATIONAL ........................................77
4.1. ASPECTE GENERALE ........................................................................................77
4.2. EXTINDEREA ACORDULUI STAND-BY DIN 1994 ........................................79
4.3. ACORDUL STAND-BY DIN 1997 .......................................................................80
4.4. CONSULTARILE ASUPRA ARTICOLULUI IV DIN STATUTUL F.M.I ........83
4.5. FINALIZAREA NEGOCIERILOR DIN PRIMAVARA ANULUI 1999 .............87

CAPITOLUL V : FONDUL MONETAR INTERNATIONAL SI CRIZELE
FINANCIARE ALE ULTIMULUI DECENIU .......................................89
5.1. CRIZA MEXICANA ..............................................................................................91
5.1.1.CAUZELE CRIZEI .........................................................................................92
5.1.2. IMPLICAREA F.M.I. ÎN CRIZA MEXICANA ............................................93
5.2. CRIZA ASIATICA .................................................................................................96
5.2.1. ORIGINILE CRIZEI ......................................................................................96
5.2.2. ROLUL JUCAT DE F.M.I. ÎN CRIZA ASIATICA ......................................97
5.2.3. LECTIILE DESPRINSE DIN CRIZA ASIATICA ........................................99
5.3. CRIZA FINANCIARA DIN RUSIA ....................................................................100

CONCLUZII ..........................................................................................................................103

ANEXE ...................................................................................................................................106

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................115