CUPRINS:

CAPITOLUL 1. Istoricul Fondului Monetar International 4

1.1.Conjunctura economica mondiala in care a aparut FMI si fondatorii acestuia ……. 4
1.2.Acordul de la Bretton-Woods… …… … …… ………………. …... … …………..8
1.3.Regimul financiar-monetar international adoptat la Bretton Wood………………..9
1.4.Statutul, obiectivele si functiile FMI prevazute la Bretton Woods si implicatiile acestora asupra membrilor……………………………………………………………..11
1.5.Cronologia evenimentelor………………………………………………………….14
1.6.FMI – organism financiar global…………………………………………..………17

CAPITOLUL 2. Organizarea si functiile Fondului Monetar International. 19

2.1.Structura organizatorica a FMI………………………………………….……..…..20
2.2.Drepturile de vot, cotele-parti si noile aderari de membri……………….………...22
2.3.Principalele functii ale FMI-ului………………………………………….………..27
2.3.1.Asistenta financiara………………………………………………………27
2.3.2.Asistenta tehnica…………………………………….……………………28
2.3.3.Supravegherea……………………………………………………………29
2.4.Departamentul Drepturilor Speciale de Tragere (DST)…………………..………..30
2.4.1.Participantii si detinatorii de DST-uri………....…………………………30
2.4.2.Alocarea si anularea DST-urilor……………………………….…………30
2.4.3.Tranzactii cu DST-uri…………………………………….………………32
2.4.4.Participarea la Departamentul DST………………………………………34
2.4.5.Rolul prezent si viitor al DST…………………………………………….35
2.4.6.Mutatii in structura DST………………………………………………….36

CAPITOLUL 3. Rolul FMI in economia mondiala. 37

3.1.Asistenta financiara………………………………………………………………..37
3.1.1.Imprumuturi si facilitati acordate membrilor…………………….………37 3.1.2.Conditionalitatea…………………………………………………………43
3.1.3.Ratele de schimb…………………………………………………………45
3.1.4.Criza datoriilor externe…………………………………….……………..46
3.1.5.Restantele de plata………………………………………….…………….50
3.1.6.Trecerea la economia de piata……………………………….…………...52
3.2.Asistenta tehnica…………………………………………………………………...53
3.2.1.Asistenta tehnica in domeniul bancar…………………………………….55
3.2.2.Asistenta tehnica in domeniul fiscal……………………………………...59
3.2.3.Asistenta tehnica in domeniul legislativ………………………………….64
3.2.4.Asistenta tehnica in domeniul statistic……...……………………………64
3.2.5.Perspectivele asistentei tehnice…………………………………………..65

CAPITOLUL 4. Relatiile dintre FMI si Romania. 67

4.1.Economia Romaniei inainte de anul 1989…………………………………………67
4.2.Evolutia economica a Romaniei dupa anul 1989…………………………………..69
4.3.Relatiile valutar-financiare internationale ale Romaniei…………………………..74
4.4.Colaborarea FMI-ului cu Romania…………………………………………...……88
4.5.Concluziile relatiilor dintre Fond si Romania……………………………………..90

CAPITOLUL 5. Concluzii: Viitorul Fondului Monetar International. 93

Bibliografie…………………………………………………………………………..…...98

Anexe………………………………………………………………………………...……99