Cuprins


Introducere 3
1. Fondurile de investitii 6
1.1 Fondurile mutuale 6
1.1.1 Clasificarea fondurilor mutuale 6
1.1.2 Plasamentele unui fond mutual 8
1.1.3 Principalele trasaturi ale unui fond mutual 10
1.1.4 Structura unui fond mutual 12
1.1.5 Serviciile oferite de fondurile de investitii 14
1.2 Fondurile închise de investitii 17
1.2.1 Istoricul fondurilor închise de investitii 17
1.2.2 Trasaturile fondurilor închise de investitii 18
1.2.3 Clasificarea fondurilor închise de investitii 21
1.2.4 Fondurile închise versus fondurile mutuale 23
1.3 Fondurile de arbitraj 24
1.3.1 Istoricul fondurilor de arbitraj 25
1.3.2 Trasaturile caracteristice ale fondurilor de arbitraj 27
1.3.3 Clasificarea fondurilor de arbitraj 28
1.3.4 Strategiile fondurilor de arbitraj 29
1.3.5 Organizarea fondurilor de arbitraj 30
1.3.6 Fondurile de fonduri 31
1.3.7 Fondurile mutuale versus fondurile de arbitraj 34
2. Guvernarea corporatista a fondurilor de investitii 38
2.1 Guvernarea corporatista în SUA 38
2.1.1 Cadrul legislativ al fondurior mutuale 39
2.1.2 Rolul directorilor unui fond mutual 41
2.1.3 Obligatiile directorilor fondului mutual 44
2.2 Guvernarea fondurilor de investitii în România 48
2.2.1 Baza legala pentru functionarea fondurilor de investitii. 48
2.2.2 Functionarea unui fond de investitii 48
2.2.3 Societatea de administrarea a investitiilor 52
2.2.4 Societatea de depozitare 59
2.2.5 Societatea de distributie 61
3. Evolutia industriei fondurilor de investitii în SUA si România 62
3.1 Evolutia fondurilor de investitii în SUA 62
3.1.1 Originea fondurilor de investitii americane 62
3.1.2 Anii 1990-1999: Un deceniu al schimbarilor si expansiunii în industria fondurilor de investitii din SUA 67
3.1.2.1 Cresterea activelor fondurilor de investitii 67
3.1.2.2 Mediul economic si cererea de active financiare 68
3.1.2.3 Modificari în structura sistemului de distributie 71
3.1.2.4 Cresterea numarului si deversificarea tipurilor de fonduri mutuale 71
3.1.2.5 Diversitatea claselor de titluri de participare 73
3.1.2.6 Gradul de concentrare a activelor 73
3.1.2.7 Modificari în structura costurilor de achizitie a fondurilor mutuale 74
3.1.3 Evolutia industriei fondurilor de arbitraj 77
3.1.3.1 Stiluri investitionale 78
3.1.3.2 Performantele investitionale ale fondurilor de arbitraj 78
3.1.3.3 Investitorii fondurilor de arbitraj 81
3.1.3.4 Dezvoltarea industriei fondurilor de arbitraj 83
3.1.3.5 Structura industriei fondurilor de arbitraj 85
3.1.3.6 Cererea pentru servicii de management investitional 86
3.1.3.7 Trendul segmentului investitorilor în fondurile de arbitraj 88
3.2 Evolutia fondurilor de investitii în România 92
3.2.1 Piata fondurilor de investitii în România între 1993- 1997 92
3.2.2 Evolutia pietei fondurilor de investitii în anul 1998 97
3.2.3 Evolutia pietei fondurilor de investitii în anul 1999 102
3.2.4 Evolutia fondurilor de investitii românesti dupa anul 1999 109
3.2.5 Indicele Fondurilor Mutuale (IFM) 113
3.2.6 Indicele Lichiditatii Fondurilor Mutuale (LFM) 114
3.2.7 Comportamentul investitional în România 115
Sudiu de caz 120