CUPRINS

NOTA INTRODUCTIVA

Capitolul 1. Aspecte ale fluxurilor de investitii straine directe (ISD) in tarile din Europa Centrala si de Est.
1.1.Nivelul si caracteristicele fluxurilor de ISD in tarile cu economie in tranzitie
1.2.Liberalizarea politicilor nationale privind regimul ISD
1.2.1.Acordarea drepturilor de implantare
1.2.2.Nivelul de impozitare al profiturilor si posibilitatea repatrierii acestora
1.2.3.Stimulentele investitionale
1.2.4.Acordarea dreptului de proprietate reala investitorilor straini
1.3.Rolul promovarii investitionale in atragerea ISD in economiile in tranzitie.
Note:

Capitolul 2. Efectele ISD asupra volumului si calitatii utilizarii resurselor la nivel microeconomic.
2.1.Generarea si mobilizarea capitalului financiar
2.2.Rolul actual al tehnologiei in procesul de crestere economica
2.3.Transferul de practici manageriale si organizationale (PMO) prin intermediul ISD.

Note:

Capitolul 3. Impactul ISD asupra performantelo economice ale tarilor in tranzitie.
3.1. ISD si cresterea economica
3.2.Impactul ISD asupra balantei de plati si balantei comerciale
3.3.Rolul ISD in dezvoltarea avantajelor competitive in tarile cu economie in tranzitie
Note:
Concluzii
Referinte bibliografice: