CUPRINS

CUPRINS……………………………………………………………………………………….

INTRODUCERE………………………….………………………………………………………

CAP. I: BANCA MONDIALA – DESCRIERE, OBIECTIVE, ORGANIZARE. STADIILE DE EVALUARE A PROIECTELORINVESTITIONALE…………………….………………

Rolul Bancii Mondiale…………………………………………………………………………
O Cooperativa Globala…………………………………………………………………………
Responsabilitatea Bancii……………………………………………………………………….
Banca si partenerii sai………………………………………………………………………….
Definirea generala, etapele si desfasurarea unui proiect ………………………………


CAP. II: CADRUL MACROECONOMIC SI POZITIONAREA PROIECTULUI DE RESTRUCTURARE A S.C. CONPET S.A. ÎN CONTEXTUL SUBSECTORULUI PETROLIER………………………………………………………………………………………

1: CONTEXTUL MACROECONOMIC SI AL SECTORULUl ENERGETIC………………
Contextul macroeconomic……………………………………………………………………
Sectorul energetic……………………….……………………………………………………….

2. SUBSECTORUL PETROLIER…………………………………………………………….

Cadrul institutional…………………….……………………………………………………….
Strategia Guvernamentala în sectorul petrolier……………………………………………

3. PROlECTUL………………………………………………………….……………………..

Beneficiari……………………………………………………………….………………………
Obiectivele proiectului………………………………………………….……………………..
Riscul proiectului si alte riscuri………………………………………….…….……………..
Sustinere…………………………………………………………………….………………….
Componentele si descrierea proiectului……………………………………..……………
Costul proiectului………………………………………………………………..…………….
Planul de finantare………………………….……………………………………..………….
Implementarea proiectului………………….…………………………………….………….
Urmarirea proiectului……………………….……………………………………..…………

4. NECESITATEA SI JUSTIFICAREA ELABORARII SI APLICARII PROIECTULUI…

Motivare pentru implicarea Bancii Mondiale..………………………………………………
Prognoza vânzarilor……………………………..…………………………………………….
Analize ale Costului Minim………………………..………………………………………….
Beneficiile proiectului………………………………..………………………………………..
Conexiuni macroeconomice si modificari structurale…..………………………………

CAP. III : MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CONDUCTE…………………………….

Introducere………………………………………………….…………………………………..
Elementele proiectului………………………………………..…………………………..…….
Inspectia diagnostic a subsistemelor de transport IPLS si DPLS…..…………………
Reconditionarea conductelor………………………………………….………………………
Modernizarea sistemului………………………………………………..……………………..
Sistemul de comunicatii………………………………………………….…………………….
Sistemul SCADA………………………………………………………….……………………


CAP. IV ANALIZE, PERSPECTIVE SI CONCLUZII PRVIND RESTRUCTURAREA SI DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA A COMPANIEI……………………………………….

Introducere………………………………………………………………….….………….…
Reorganizarea S.C. Conpet S.A……………………………………………..………………
Dezvoltarea unui sistem modern de înregistrari contabile……………….….…………
Elaborarea unui sistem informational pentru optimizarea procesului managerial…..
Concluzii………………………………………………………………………………………….


ANEXE………………………………………………………………………………………..


BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………..