CUPRINS

INTRODUCERE……………………………………………………………I
Cap. I TENDINTE ÎN POLITICA COMERCIALA EXTERNA A
UNIUNII EUROPENE
1.1 Prevederi si realizari ale Tratatului de la Roma în domeniul politicii comerciale externe………………………………………………………1
1.2 Largirea Uniunii Europene – obiectiv central al politicii comerciale externe…………………………………………………………………12
1.3 Crearea Spatiului Economic European – etapa decisiva în desavârsirea zonei de comert liber vest-europene…………………………………...21
1.4 Politica comerciala actuala a Uniunii Europene în relatiile cu SUA, MERCOSUR si Rusia…………………………………………………30

Cap. II ASOCIEREA TARILOR DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST LA UNIUNEA EUROPEANA – ETAPA HOTARÂTOARE ÎN PREGATIREA ADERARII
2.1 Contextul politico-economic al asocierii……………………………….36
2.2 Obiectivele principale ale acordurilor de asociere……………………..46
2.3 Implicatiile acordurilor de asociere asupra relatiilor economice între
tarile din Europa centrala si de est si Uniunea Europeana…..…………51
2.4 Concluziile Agendei 2000 privind perspectivele aderarii acestor tari
la Uniunea Europeana………………………………………………….63

Cap. III EFECTELE ASOCIERII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANA ASUPRA EXPORTULUI ROMÂNESC DE PRODUSE AGRICOLE
3.1 Evolutia cadrului juridic al relatiilor economice dintre România si Uniunea Europeana……………………………………………………..75
3.2 Tendinte în evolutia schimburilor comerciale cu produse agroalimentare dintre România si Uniunea Europeana în perioada 1993-1999…………83
3.3 Efectele Acordului de asociere asupra exportului românesc de produse agricole pe pietele tarilor comunitare…………………………………...90
3.4 Reforma politicii agricole a Uniunii Europene si implicatiile probabile asupra exportului românesc de produse agricole……………………….96

Cap. IV CONSIDERENTE PRIVIND PERSPECTIVELE ADERARII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANA………………………………112

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………...129